Nödvändigt med förlängt omställninggstöd – men den låga nyttjandegraden oroar

Med anledning av coronakrisens fortsatta skadeverkningar har Regeringen beslutat att förlänga statens omställningsstöd till att även omfatta månaderna maj, juni och juli. Livsmedelsföretagen är positiva till förlängningen men ser risker med att stödets ansökansprocess upplevs som administrativt krånglig.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Regeringen har beslutat att förlänga det så kallade omställningsstödet till att även omfatta maj till juli. Omställningsstödet syftar till att göra det möjligt för drabbade företag att överbrygga coronakrisens akuta följder och underlätta för dem att ställa om och anpassa sin verksamhet.

– En förlängning var nödvändig. Krisen är inte över varför ett avslutande av överbryggande åtgärder skulle dra undan mattan för många heroiskt kämpande företag, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen uppmärksammade tidigt behovet av ett direkt stöd till de drabbade företagen som i vissa fall såg upp till 90 % av sin försäljning försvinna över en natt. Detta uppmärksammandes redan i Livsmedelsföretagens ”sjupunktsprogram” som innehöll förslag för att rädda livsmedelsbranschens små och medelstora företag.

När omställningsstödet väl beslutats och trädde i kraft omfattade det endast månaderna mars och april. Detta ansåg Livsmedelsföretagen vara en för kort tidsperiod. Något som framfördes i bland annat i en debattartikel tillsammans med Visita som företräder hotell- och restaurangbranschen.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att sökande företag haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019.

Det tidigare beslutade omställningsstödet, för månaderna mars och april, har nyttjats i lägre grad än förväntat. Livsmedelsföretagens medlemmar menar att detta främst beror på en administrativt krånglig ansökningsprocessen. Något som givetvis måste åtgärdas. Livsmedelsföretagen arbetar aktivt för att utreda systemets brister och undersöka hur det kan bli bättre anpassat för en högre nyttjandegrad.

– Vi är glada över att krisstödet förlängs. Som vi var tydliga med redan i våras ser vi att ett direkt stöd till de som drabbats hårdast som ett av de mest effektiva instrumenten för att lindra krisens skadeverkningar – förutsatt att de är enkla att använda, säger Björn Hellman.