Nu kan du söka pengar för att automatisera din produktion

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd för att ta in extern kompetens som hjälper er att utveckla ert arbete med detta. Projektet heter Robotlyftet och drivs av Tillväxtverket.

Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Robotlyftet omfattar finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter som ska stärka tillverkande företags kunskap och nätverk inom automation.

– Livsmedelsindustrin är idag hårt pressad av stark konkurrens och låga marginaler. Ta nu chansen att ta hjälp och söka stöd för att effektivisera produktionen för att på så vis kunna öka lönsamheten. En smart utförd investering återbetalar sig snabbt. Andra industrigrenar i Sverige har hög automationsgrad, nu är det livsmedelsföretagens tur att satsa och komma ikapp, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Inom Robotlyftet erbjuds tillverkande företag kostnadsfria förutsättningsstudier som genomförs i hela landet av IUC Sverige (Industriella Utvecklings Centra). Företag som genomfört en sådan studie har möjlighet att i ett nästa steg söka en automationscheck på upp till 150 000 kronor. Så här går ni tillväga:

Steg 1: Genomför en kostnadsfri förutsättningsstudie

En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och en analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Resultatet ska visa vilka flöden/ processer i er verksamhet/produktion som lämpar sig bäst för automation. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.

Intresseanmälan – Förutsättningsstudie i Robotlyftet.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Martin Hedman, IUC, 0708-28 17 32.

Steg 2: Ansök om en automationscheck

Små och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kan söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete. Syftet är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling.

Mer information om automationscheckar

Gör ett test för att se om du kan söka

Vad kan du använda automationschecken till?

Bland annat:

  • Tekniska utredningar för att förbereda för automationslösning
  • Testning av automationslösning för exempelvis eliminering av tunga, monotona och hälsofarliga arbetsmoment eller förbättrade produktions- och arbetsflöden och tillverkningsmoment
  • Simulering och provning av automationslösning tex i en testbädd, testcenter eller i egen produktion
  • Projektering av komplett automationslösning inklusive beställningsunderlag
  • Utbildning av personal för att säkerställa kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning

Vill du veta mer om Robotlyftet?

Robotlyftet drivs av Tillväxtverket. Har du frågor, kontakta någon av följande projektledare:

Ewa Thylén tel: 08- 681 92 78
Niklas Källrot tel: 08- 681 92 08
Björn Langbeck tel: 08-681 9213
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se