Skärpta bestämmelser i diskrimineringslagen

Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen. Har du koll på vad detta innebär på din arbetsplats? Diskrimineringsombudsmannen genomför just nu en informationskampanj för att öka kännedomen om lagskärpningen.

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare ett ansvar att arbeta med aktiva åtgärder. Det betyder att arbetsgivare kontinuerligt måste arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter. Det räcker alltså inte med ett policydokument – arbetet ska vara en ständigt pågående process.


DO kommer att skicka ut en informationsfolder om diskrimineringslagen till arbetsgivare. På DO:s hemsida kan du redan nu ta del av de viktigaste punkterna och få tips i arbetet. Du kan även ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.

Har du som arbetsgivare frågor om diskrimineringslagen? Hör av dig till våra skickliga förhandlare på 08-762 65 50 eller radgivning@li.se. De svarar vardagar kl 9:00-16:30.