Ny arbetsmiljöutbildning för livsmedelsbranschen

Hala golv, kyla, värme och repetitiva arbetsuppgifter är vanliga risker i livsmedelsbranschens arbetsmiljö. Nu lanseras en ny utbildning och bok om arbetsmiljö speciellt riktad till branschen. Fokus är samverkan och branschens särskilda förutsättningar för att jobba förebyggande och främjande med arbetsmiljö.

Den nya utbildningen ”BAM för livsmedelsbranschen” är speciellt framtagen för branschen – den varvar teori med övningar och ger deltagarna möjlighet att lära mer om branschens arbetsmiljörisker utifrån filmer inspelade i verkliga miljöer. Boken ”Livsmedelsbranschens arbetsmiljö” ger tips på hur vanliga risker kan hanteras och kan även användas vid interna utbildningar och vid introduktion av nya medarbetare.

Materialet är framtaget i samverkan mellan branschens parter Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet, tillsammans med Prevent.

– Jag är stolt och glad att vi har ett så aktuellt material, specialgjort för branschen och framtaget i samverkan. Vi har även haft en testutbildning som mottogs väldigt väl, säger Maria Ritzén, projektledare på Prevent.

Även parterna som varit med i projektet trycker på vikten av bra samverkan som grund för ett bra arbetsmiljöarbete.

– Och grunden för en bra samverkan är en god utbildning, säger Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.

Hon uppmanar också chefer och skyddsombud att gå utbildningen tillsammans.

– Då hör man samma saker och kan prata samma arbetsmiljöspråk. Jag hoppas också att alla får nytta av den lättillgängliga boken, säger hon.

Benny Kolnby på Livsmedelsarbetarförbundet hoppas också att utbildningens fokus på branschens särskilda förutsättningar och risker ska bidra till ökade arbetsmiljökunskaper på företagen.

– Vi har en bransch som är riskfylld, vi har fortfarande mycket handpåläggning och tung hantering. Så det absolut viktigaste, förutom samverkan, är att kunna jobba förebyggande för att se signaler i god tid. Vi hoppas att den här utbildningen bidrar till att öka kunskaperna om detta, säger han.

Läs mer om utbildningen på Prevent.se/livsmedel.


Kontakt:

Maria Ritzén, projektledare Prevent, 08-402 0202
Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert Livsmedelsföretagen, 08-762 65 21
Benny Kolnby, ombudsman Livsmedelsarbetareförbundet, 070-4586532 

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert