Ny digital lärplattform ska ge fler slaktare och styckare

Nu lanserar Kött och Charkföretagen (KCF) den digitala lärplattformen Kött & Charkakademin för att möta bristen på slaktare och styckare i Sverige och behovet av kvalitetssäkrad utbildning. Livsmedelsföretagen har som medfinansiär och samverkanspart deltagit i utvecklingsarbetet av plattformen.

Eftersom det är företagen som oavsett utbildningsform i huvudsak utbildar nya medarbetare in i kött- och charkbranschen lanserar nu Kött och Charkföretagen (KCF) tillsammans med Livsmedelsföretagen den digitala lärplattformen Kött & Charkakademin. Plattformen är framtagen av branschen och för branschens företag, och den är ett perfekt verktyg för företag som vill öka sin personals kompetens i hantverkskunskap inom kött och chark.

– Allt fler utbildningar inom slakt, styckning och chark har försvunnit de senaste 20 åren, samtidigt är behovet av utbildningar mycket stort och branschen är i skriande behov av personal. Vi är väldigt glada över att kunna lansera en kvalitetssäkrad utbildning där experter i branschen har spelat en viktig roll i framtagandet, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Framtagandet av lärplattformen och dess utbildningar har i huvudsak skett under 2021 och är finansierat i ett projekt hos Tillväxtverket med medel även från Arbetsförmedlingen.

– Det här är en pilot för hela livsmedelsindustrin och ett väldigt viktigt verktyg för att förbättra kompetensförsörjningen inom kött och charkbranschen. Det är ett steg för att kunna nå livsmedelsstrategins mål för förbättrad kompetensförsörjning till 2030, säger Karin Thapper, ansvarig för kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

Utbildningar

Lärplattformen innehåller tre grundläggande utbildningar:

  • Slakt
  • Styckning
  • Charkuteritillverkning

De digitala utbildningarna baseras på två handböcker, Slakt med styckning och Charkfabriken, som uppdaterades under 2020. I arbetet med uppdateringen av handböckerna och framtagandet av de digitala utbildningarna har flera av Livsmedelsföretagens och KCF:s medlemmar bidragit aktivt och några av branschens främsta yrkesmän har granskat materialet och säkerställt att innehållet motsvarar branschens behov. Även yrkeslärare och företag som levererar till industrin har medverkat. Handböckerna finns tillgängliga i sin helhet på läroplattformen.

Utbildningarna har ett unikt upplägg som innehåller både praktiska och teoretiska delar, samt möjlighet för handledare på företagen att stötta deltagaren i alla moment. Det är ni som företagen som utser en handledare och som i sin tur leder deltagarna genom utbildningen.

Utbildningarna består av olika ämnesområden med detaljerade läromoduler. Läromodulerna består av såväl text, bilder, interaktiva övningar som film för att förmedla kunskap och visa de detaljerade momenten. För att utbildningarna ska passa varje företags behov, kan företagen välja vilka ämnesområden de vill ska ingå i utbildningen och därigenom skapa företagsanpassade utbildningar. Efter avslutad utbildning kan handledaren utfärda ett utbildningsbevis till deltagaren.

Målgrupp

De digitala utbildningarna  är anpassade för redan anställda som vill bredda sin kompetens, personer som karriärväxlar inom Komvux och arbetslösa i Arbetsförmedlingens rekryteringsutbildning. Utbildningarna kan också passa både jägare och anställda inom dagligvaruhandeln.

Så funkar det

Utbildningarna kan genomföras både i dator och mobil där både  handledare och deltagare följer framstegen digitalt. Det gör att utbildningsmaterialet är tillgängligt när som helst och över hela landet. För företag som är medlem i Kött och Charkföretagen (KCF) är Kött & Charkakademin gratis. Företag eller utbildningsleverantörer inom Arbetsförmedlingen eller Komvux får tillgång till Kött & Charkakademins utbildningar genom att kontakta KCF via info@kcf.se.

Företag som inte är medlem, men som vill ta del av Kött & Charkakademin kan köpa licenser för de deltagare som går utbildningen och licensen gäller för ett år.

Vill du veta mer?

Läs mer på Kött & Charkakademins hemsida

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39