Ny digital mötesplats ska ge fler jobb i köttbranschen

Nu lanserar Kött och Charkföretagen en digital rekryteringsplattform för att hjälpa medlemsföretagen att hitta nya medarbetare. Informationen på plattformen finns på fyra språk: svenska, engelska, arabiska och ukrainska. Bakgrunden är bristen på arbetskraft inom kött- och charkbranschen som är akut.

– Jag är oerhört stolt och glad över att KCF har tagit fram en rekryteringsplattform så att våra medlemsföretag lättare ska kunna hitta nya medarbetare. Det visar på branschens handlingskraft även om vi befinner oss i ett ansträngt läge och det är extra glädjande att vi gjort detta tillsammans med företagen i branschen, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen.

Här kommer du till rekryteringsplattformen.

Kontakt med företagen

Via den digitala mötesplatsen kan arbetssökande få information om branschen, vilka yrken som finns, hur man kommer i jobb och komma i kontakt med företagen som söker medarbetare. Informationen på rekryteringsplattformen finns översatt på tre språk, arabiska, engelska och ukrainska. Rekryteringsplattformen har tagits fram tillsammans med företagen och bygger på många års arbete för ökad kompetensförsörjning.

Underlätta för nyanlända

Förutom att länka samman jobbsökande och medlemsföretag har KCF under lång tid också arbetat med att skapa förutsättningar för utbildningar. En del i arbetet har varit att ta fram en digital utbildningsplattform, Kött & Charkakademin (KCA), för att underlätta utbildning på företagen. Delar av den digitala utbildningen är översatt till sju olika språk för att underlätta för nyanlända och språksvaga att snabbare komma i arbete.

– Vi välkomnar alla som är intresserade in i vår bransch. Företagen har under lång tid arbetat med personer från olika länder så det finns ofta bra rutiner för att inkludera och utbilda personer som inte pratar flytande svenska på produktionsanläggningarna. Med det språkstöd som vi utvecklat i Kött & Charkakademin kan nyanlända och utrikes födda snabbare få jobb i branschen, konstaterar Magnus Därth.

Här kommer du till rekryteringsplattformen.

Kort fakta om läget i kött- och charkbranschen

Tidigare rapporter och kartläggningar visar att:

  • Utbildningar har försvunnit de senaste 20 åren och idag finns i princip inga utbildningar inom kött och chark i det reguljära utbildningssystemet.
  • Det saknas möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling för redan anställd personal.
  • 60 procent av kött- och charkföretagen behöver rekrytera och behovet av arbetskraft är stort.
  • Kompetensbristen leder till minskad produktion. En tredjedel av företagen anger att de varit tvungna att minska sin produktion pga. kompetensbristen.
  • Bristen på utbildningar har gjort att kött- och charkbranschen strukturellt är beroende av utländsk arbetskraft motsvarande ca 15 procent av antalet sysselsatta, trots att företagen vill ha egenanställd personal. Det stora flertalet av dessa kommer från länder inom EU men konkurrensen om den europeiska arbetskraften inom olika områden har hårdnat, inte minst efter att Ryssland inledde sin invasion av Ukraina.