Ny märkning på beredskapsmat

En ny märkning på beredskapsmat kan tydliggöra hur länge livsmedlet är som bäst men även hur länge det är säkert att äta. Livsmedelsföretagens märkningsexpert Ulrika Ehrhardt reder ut vad som gäller.

För att livsmedel ska kunna levereras till beredskapslager krävs fem års hållbarhet, men företagen vill också informera om bäst före-datum, dvs. den dag fram till vilken livsmedlet vid rätt förvaring har kvar sina optimala egenskaper. Samma livsmedel kan säljas både till konsument och till beredskapslager, så denna märkning kan framöver finnas på vissa produkter i butik. Lagstiftningen måste följas, dvs. företagen är skyldiga att följa reglerna för hur bäst före-datum anges.

I Sverige ska datum för minsta hållbarhet anges med uttrycket ”Bäst före (ev utgången av)…” följt av datum/hänvisning. Enligt Livsmedelsverkets Kontrollwiki kan företag förtydliga att livsmedlet kan konsumeras efter bäst före-dagen genom att t ex skriva ”ofta bra efter”. Företag kan på produkter där det anses lämpligt göra den frivilliga uppgiften mer detaljerad. Märkningen kan då kompletteras med t ex ”Bäst före XXYYZZ, säker i tre år till” eller liknande uttryck som förklarar vad ”bra” och ”efter” innebär för den enskilda produkten. Märkningen ska alltså inte antyda att det finns två bäst före-datum på ett vilseledande sätt.

Livsmedelsföretagen har informerat övriga parter i livsmedelskedjan samt Livsmedelsverket om dessa planer. Vi har också informerat våra nordiska kollegor, eftersom många förpackningar är gemensamma för den nordiska marknaden.

För mer information

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning