Ny rapport om livsmedelsindustrins hälso- och hållbarhetsarbete: ”Utopier och drömmar mättar inga magar”

Idag lanserar Livsmedelsföretagen rapporten ”Många bäckar små” om hur svenska livsmedelsproducenter driver omställningen till ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. Syftet med rapporten är att visa hur mycket livsmedelsindustrin gör inom hälsa och hållbarhet och hur mycket som kan åstadkommas genom innovation och frivillighet.

Rapporten med namnet ”Många bäckar små – Så driver Sveriges godaste industri omställningen till ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem genom innovation och frivillighet.” är närmare 70 sidor lång och bygger på ett axplock av hur svenska livsmedelsproducenter arbetar med hälso- och hållbarhetsfrågor. De 24 exemplen varvas med intervjuer med experter och branschföreträdare samt med fakta om några av de frivilliga branschsamarbeten som flera av företagen deltar i, däribland FullkornsFrämjandet och Hållbar livsmedelskedja.

”Idag utgör sockerfri läsk mer än hälften av all läskförsäljning i Sverige, efter att branschen satt upp egna mål om att drastiskt minska sockret.”

Rapporten tar upp flera konkreta resultat av livsmedelsindustrins arbete inom hälsa och hållbarhet, till exempel livsmedelsproduktionens andel av klimatskadliga utsläpp. På global nivå står livsmedelssektorn för 30 procent av utsläppen. I Sverige är den siffran knappt hälften, närmare 14 procent, varav livsmedelsindustrin står för mindre än en fjärdedel. Ett annat exempel är läsk. Idag utgör sockerfri läsk mer än hälften av all läskförsäljning i Sverige, efter att dryckesbranschen satt upp egna mål om att drastiskt minska sockret. Nyligen meddelade Livsmedelsverket att saltmängden i bröd och charkprodukter minskat med 20–25 procent sedan 2015, ett resultat av frivilliga åtgärder och branschöverskridande samarbete. 

”De återkommande förslagen på nya skatter, regleringar, pålagor och förbud saknar inte bara bevis för att de fungerar, de kan ofta vara direkt kontraproduktiva.”

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

– Både företagens insatser och de stora resultat man har uppnått är ofta okända för våra politiker och för allmänheten. Om man inte vet hur mycket som görs och hur långt industrin har kommit så är det lätt hänt att man i stället förespråkar olika former av statliga tvångsåtgärder. De återkommande förslagen på nya skatter, regleringar, pålagor och förbud saknar inte bara bevis för att de fungerar, de kan ofta vara direkt kontraproduktiva. Syftet med rapporten är att visa på den enorma kraften i innovation och frivillighet och hur både politiker och konsumenter kan bidra till att accelerera den pågående omställningen av den svenska livsmedelsindustrin, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

”Nyligen meddelade Livsmedelsverket att saltmängden i bröd och charkprodukter minskat med 20–25 procent sedan 2015, ett resultat av frivilliga åtgärder och branschöverskridande samarbete.”

Även på företagsnivå är resultaten och ambitionerna inom hälsa och hållbarhet imponerande. The Absolut Company har snart uppnått sitt mål om en fossilfri produktion 2025 – vilket bara är ett steg på vägen till en helt klimatneutral produkt år 2030. Efter att Findus ägarbolag Nomad Foods införde en saltminskningsstrategi försvann 220 ton salt från den totala produktportföljen mellan åren 2020 och 2023. Polarbröds bagerier är eldrivna till 100 procent, och koncernen har investerat i egna vindkraftverk för att kunna producera minst lika mycket förnybar el som de själva förbrukar. 51 procent av all dryck Coca-Cola i Sverige säljer är idag sockerfri, upp från 17 procent 2010. 2023 var 96 procent av Skånemejeriers förpackningar materialåtervinningsbara, och 80 procent var tillverkade av förnybara eller återvunna material.

”Hälsa och hållbarhet är sedan många år självklara och integrerade delar av företagens verksamhet, och det är viktigt att både allmänheten och våra beslutsfattare känner till detta”

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen

– Rapporten innehåller många fler fantastiska exempel, men det är ändå bara ett axplock av allt som de svenska livsmedelsproducenterna gör inom hälsa och hållbarhet. När man som vi jobbar med de här frågorna på daglig basis är det lätt att bli hemmablind, inte se allt som företagen gör och ta deras arbete för givet. Men hälsa och hållbarhet är sedan många år självklara och integrerade delar av företagens verksamhet, och det är viktigt att både allmänheten och våra beslutsfattare känner till detta, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Företagen som medverkar i rapporten är Findus, Lantmännen, Coca-Cola, Orkla, Sevan, Fazer, SimSuFoodS, Paulig, Estrella, Unilever, Absolut Company, Spendrups, Löfbergs, Polarbröd, Carlsberg, Åbro, Scan, Arla, Kiviks Musteri, Zoégas, Skånemejerier, Arvid Nordquist och Bodén & Lindeberg. Livsmedelsföretagen företräder totalt 750 svenska livsmedelsproducenter som tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

”Utopier och drömmar mättar inga magar och löser inte några utmaningar, men det gör svenska livsmedelsproducenter.”

Sara Sundquist, näringspolitisk expert och hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen

– Den av somliga efterfrågade revolutionen eller transformationen av livsmedelssystemet pågår här och nu. Utopier och drömmar mättar inga magar och löser inte några utmaningar, men det gör svenska livsmedelsproducenter. Det är de som driver omställningen, den gröna evolutionen, i form av tusentals små men viktiga förändringar, modifieringar, projekt och initiativ. De ställer inte om för att någon tvingar dem utan för att det är bra för affärerna, för planeten och för människorna, säger Sara Sundquist, näringspolitisk expert och hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Ladda ner rapporten: Många bäckar små – Så driver Sveriges godaste industri omställningen till ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem genom innovation och frivillighet

För mer information

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig