Ny statistik om olyckor och skador på arbetet

Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring har nyligen släppt varsin rapport med arbetsmiljöstatistik för 2018. Arbetssjukdomar och långa sjukskrivningar minskar medan antalet allvarliga arbetsolyckor ligger kvar på samma nivå som de senaste fyra åren.

Livsmedelsföretagen har antagit en nollvision för allvarliga arbetsplatsolyckor. Korrekt och relevant statistik är en grundförutsättning för arbetet med nollvisionen, och rapporterna från Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring innehåller väldigt mycket värdefull information.

Arbetsmiljöverkets rapport

Arbetsmiljöverket har nyligen släppt sin senaste rapport om arbetsskador för 2018 – Arbetsmiljöstatistik – Rapport 2019:01 som sammanfattningsvis visar följande:

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro var ungefär detsamma som året innan medan arbetssjukdomarna har minskat för både män och kvinnor. Män drabbades oftare av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde fler arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyckor utan sjukfrånvaro än män.

Arbetsmiljöverkets hemsida kan du se en kort informationsfilm och ta del av hela rapporten.

AFA Försäkrings rapport

AFA Försäkring har också släppt sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Sammanfattningsvis informerar AFA om att:

För femte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor och blir dessutom kortare.

AFA Försäkrings hemsida kan du se en kort informationsfilm om rapporten, ta del av en filmupptagning ifrån rapportseminariet och läsa rapporten i sin helhet.

Mer statistik på väg

Statistiken här ovan gäller hela den svenska arbetsmarknaden. Vi kommer inom kort även att presentera statistik och fakta som rör livsmedelsindustrin mer specifikt.

Har du frågor kring arbetsmiljö?

Då får du gärna kontakta vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf. Hennes kontaktinformation hittar du här nedanför.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert