Dieter, beteende och hälsoinfluencers i pandemins tid

Svenskarna syn på mat och hälsa är i ständig förändring och svår att överblicka. Vilka dieter är hetast och vilka är på väg att blåsa förbi? Vem är egentligen trovärdigast i mat och hälsofrågor? Och hur har svenskarnas matvanor påverkats av coronakrisens ökade hemmasittande? För att ta reda på detta och mycket mer har branschorganisationen Livsmedelsföretagen låtit analysföretaget Demoskop göra en undersökning bland allmänheten på temat Mat och hälsa, vilken presenterades på en digital pressträff den 4 december 2020.

Elisabet Rytter, nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, Maria Sitell, Brödinstitutet, Jimmy Sandell, kommuikationschef på Livsmedelsföretagen och Axel Granath, moderator, på Livsmedelsföretagens pressträff på temat mat och hälsa.

UNDERSÖKNINGEN KAN LÄSAS I HELHET HÄR.

Den rådande pandemin har varit påfrestande för samhället i stort, men för svenskarnas fysiska hälsa och konsumtion av livsmedel finns också positiva effekter. Nästan 4 av 10 svenskar anger att de under krisen planerat sina livsmedelsinköp bättre än tidigare och var fjärde har minskat sitt matsvinn. 1 av 6 säger att de har ätit mer hälsosamt under pandemin än innan. Dessutom har 1 av 3 motionerat mer.

– En positiv effekt av vår påtvingade hemmatid är att vi fått mer tid att tänka på hur och vad vi konsumerar. Mer strukturerade matinköp, fler långkok och överlag mer experimentlusta i köket. Men för att utvidga antalet paradrätter krävs ny inspiration, vilket vi även ser i årets undersökning där varannan svensk svarar att de är mest intresserade av lära sig nya recept. Vi ser också ett i minskat matsvinn som en naturlig följd av bättre planering och fler matlådor, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Det viktigaste vid matinköp är att det är svenskproducerat och att produkterna är hälsosamma och nyttiga. En klar majoritet av svenskarna anger att de tänker på hälsoaspekter när de handlar sin mat. Samtidigt som svarande i åldern 18-39 år visar stort intresse för hur livsmedel produceras och vad de har för klimatpåverkan. Intresset för matens påverkan på hälsa och klimat speglas även i att mer än varannan svensk anger att de är oroliga för att maten de äter är dålig för hälsan och att 43 % svarar att de är oroliga för att den har negativ klimatpåverkan. En oro som i båda fall ökat från tidigare år.

– Det ökade intresset för matens effekt på hälsa och klimat är i samklang med tidigare undersökningar vi genomfört. Det ökade intresset för hälsa och hållbarhet ur ett bredare perspektiv är något som ligger i linje med svenska livsmedelsproducenters prioriteringar och hur de arbetar. Därför känns det hoppfullt att konsumenter och producenter tillsammans kan tackla dessa utmaningar, kommenterar Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

På frågan om dietvanor stiger andelen svenskar som äter eller försöker att äta laktosfritt till en tiondel, lika många som äter eller försöker äta veganskt eller vegetarianskt, en diet som sjunker lite från förra årets toppnotering på 13 %. Stiger i intresse gör även antiinflammatorisk kost, en diet som 5 % av svenskarna anger att de följer eller försöker följa. Samtidigt sjunker de tidigare modedieterna GI och 5:2.

– Antalet veganer och vegetariner minskar något i vår undersökning, men sett över tid är trenden tydlig med ett allt större intresse för animaliska alternativ. Men jag tror också att en delförklaring kan vara en ökad flexitarianism. Där man aktivt försöker äta mindre kött men inte skär bort det helt ur sin diet utan satsar på kött av hög kvalitet som gärna är svenskt, fast vid färre tillfällen. Överlag tycker vi oss se trender där man kompletterar och breddar sin kosthållning och att det finns ett stort intresse för nya matinnovationer på klassiska produkter, kommenterar kommunikationschef Jimmy Sandell.

För kunskap om mat och hälsa är forskare och Livsmedelsverket mest trovärdiga som källor enligt svenskarna, med vetenskapsjournalister som tredje mest trovärdiga källa. På frågan om varifrån man hämtar sin kunskap i dessa frågor är vetenskapsprogram på TV absolut vanligast följt av dagstidningar. Och, vad gäller personer man hämtar sin kunskap ifrån finns en person med tydlig särställning. Den brittiske läkaren och journalisten Michael Mosley är överlägsen etta när svenskarna ombeds att lista sina främsta ”mat och hälsa-influencers”. Han anges av hela en tredjedel av de svarande. Media generellt har stor makt när det gäller människors kostvanor. Var tredje svensk svarar i undersökningen att de har slutat äta ett livsmedel efter att media har varnat för det.

– Som forskarutbildad med stor vurm för det evidensbaserade blir jag såklart väldigt glad över att förtroendet för forskare och Livsmedelsverket är så pass högt. Att Michael Mosley som person toppar listan över mest inflytelserika personer tror jag kan ha att göra med att han synts väldigt mycket i populära tv-program och att han skrivit ett antal bästsäljande böcker. Media har en jätteviktig roll, både vad gäller att granska och upplysa, men också att inte skrämma eller vilseleda. Jag skulle gärna se att redaktioner blev ännu bättre på att gå igenom sina experters CV för att kunna värdera deras åsikter, avslutar Elisabet Rytter.

Ett urval av frågor och svar från undersökningen

 

Vad är viktigast när du väljer vilken mat du ska köpa? Att den… (Välj max tre alternativ)

 1. Är svenskproducerad (53 %)
 2. Är nyttig och hälsosam (45 %)
 3. Ger en smakupplevelse (41 %)
 4. Är prisvärd (38 %)
 5. Är producerad i mitt lokala närområde (25 %)

Vilka av följande litar du särskilt på när det gäller information om sambandet mellan mat och hälsa?  (Välj max tre alternativ)

 1. Livsmedelsverket (70 %)
 2. Forskare (70 %)
 3. Vetenskapsjournalister (31 %)
 4. Socialstyrelsen (25 %)
 5. Släkt och vänner (10 %)

Finns det någon offentlig person som du lyssnar särskilt mycket på när det kommer till hur man kan äta och dricka hälsosamt? (Öppet svar)

 1. Michael Mosley
 2. Lars Bern
 3. Jacob Guidol
 4. Tareq Taylor
 5. Food Pharmacy

Följer du just nu någon eller några av följande dieter? (Möjligt att svara ja på flera dieter) Visar andelen som svarat ”Följer” samt ”Försöker följa”.

 1. Vegetarian/vegan (10 %)
 2. Laktosfritt (10 %)
 3. Antiinflamatorisk kost (5 %)
 4. LCHF (4 %)
 5. Viktminskningsprogram (3 %)