Ekoaktörer släpper rapport om ekomarknaden

För första gången har organisationer som arbetar med ekologisk mat och odling tagit fram en rapport om marknaden för ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. I rapporten ”Ekologiska Årsrapporten 2021”, framkommer att försäljningen av ekologiska produkter i dagligvaruhandeln minskar.

Satsningen är ett samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, Organic Sweden och Ekomatcentrum. KRAV, LRF och Livsmedelsföretagen har ingått i en referensgrupp.

–  Det är viktigt för företag i hela livsmedelskedjan att vi har en samlad bild av hur ekomarknaden utvecklas i olika kategorier och noga analyserar vad som driver utvecklingen. Förhoppningen är att detta ska leda till ökad kunskap och skapa grund för nya initiativ, produkt- och affärsutveckling och satsningar på ekologisk mat och dryck, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

Rapporten bygger på försäljningsstatistik från både Nielsen, GfK och SCB, samt enkätundersökningar bland företag och konsumenter genomförda av bland annat Kantar Sifo och Ipsos. Rapportens analyser och slutsatser är framtagna av Niclas Åkeson, journalist och marknadsanalytiker Lars Jonasson.

För första gången har direktförsäljningen mellan ekobonde och konsument mätts med en enkät som skickats till alla ekolantbruk. Resultaten tyder, enligt rapporten, på ett ökat intresse hos svenska konsumenter för att handla ekologiskt direkt från bonden, samtidigt backade försäljningen i dagligvaruhandeln under 2021.

– Livsmedelsstrategins mål är att produktionen av livsmedel i Sverige skall öka. Ökningen skall ske inom både konventionell och ekologisk odling samt styras av konsumenternas efterfrågan. Då detta är ett av få siffersatta mål i Livsmedelsstrategin är det viktigt att marknadsutvecklingen för ekologisk produktion följs upp, säger Marie Rydén, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Livsmedelsföretagen uppskattar arbetet som gjorts med att sammanställa rapporten. Trots en svag efterfrågan på ekologiskt i Sverige stiger efterfrågan kraftigt i flera andra europeiska länder, vilket ger en möjlighet att öka exporten av ekologiska livsmedel.

Resultat i rapporten om ekomarknaden 2021:

  • Andelen ekologiskt av försäljningsvärdet för livsmedel i Sverige var 8,9 procent. Det såldes ekologiska livsmedel för sammanlagt 34,2 miljarder. Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,5 procent.
  • Försäljningen i dagligvaruhandeln minskar trots att konsumenter anger att de värderar djurvälfärd och frihet från kemiska bekämpningsmedel högt.
  • På Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med 400 miljoner kronor.
  • I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 330 miljoner kronor.
  • I privat restaurangsektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 200 miljoner kronor.
  • Försäljning direkt från gård till konsument ökar, cirka 7 procent av all försäljning av färskt ekologiskt kött skedde via reko-ringar och gårdsbutiker.
  • Företag som har en stor andel ekologiskt i sitt produktutbud upplever en bättre lönsamhet än övriga.
  • Den ekologiskt brukade arealen i Sverige minskar just nu. Mellan 2019 och 2023 bedöms den minska med 26 000 hektar.

Rapporten i sin helhet finansieras i en uppbyggnadsfas av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplanen för ekologisk produktion och konsumtion, en del av den svenska livsmedelsstrategin.

Ladda ner rapporten här!

Marie Rydén

Näringspolitisk expert