Ökad försäljning med skyddade beteckningar?

Champagne, Kalix löjrom, Parmaskinka och Svensk Vodka är exempel på produkter som har EU-skydd inom systemet för skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar. Den 19 februari ordnar Näringsdepartementet och Jordbruksverket en informationsdag om skyddade beteckningar och hur man kan ansöka om marknadsföringsstöd från EU.

Fördelarna med skyddade beteckningar är att tillverkaren lättare kan informera konsumenter om livsmedlets särskilda kvalitéer. Det är gratis att ansöka och det möjliggör också att man kan ansöka om säljstöd från EU. Beteckningarna ger även ett internationellt skydd då de skyddas genom EU:s frihandelsavtal.

I dagsläget är endast några få svenska produkter skyddade jämfört med andra EU-länder. Förhoppningen är att fler svenska produkter och företag ska kunna dra nytta av de fördelar som skyddet ger.

Det finns olika sorters skydd:

  • Skyddad ursprungsbeteckning, SUB (på engelska PDO) med den starkaste kopplingen till det geografiska området
  • Skyddad geografisk beteckning, SGB (på engelska PGI)
  • Skydd för geografisk beteckning för sprit och aromatiserade viner
  • Garanterad traditionell specialitet, GTS. Ett skydd för tillverkning på ett traditionellt sätt oavsett ursprung, fungerar mer som en produktstandard

Program och anmälan

Informationsdagen äger rum den 19 februari kl 10.00-15.00. Mötet sker i Stockholm men exakt lokal är inte fastställd.

Det preliminära programmet hittar du här. Arrangörerna återkommer inom kort med ett slutgiltigt program och hur man anmäler sig.

Har du frågor om dagen? Kontakta Johan Krallis Anell, Näringsdepartementet, 08-405 97 45, eller Susanna Axelsson, Jordbruksverket, 0734-026 905.