”Problemet är att alla som bor i våra städer då kommer att svälta ihjäl”

Inför EU-valet den 26 maj har vår podcast Feeder träffat partiernas toppkandidater. Turen har kommit till Centerpartiets Fredrick Federley som inte håller igen när han ger sin syn på romantiseringen av småskaligt jordbruk, det egna partiets valslogan, (o)nyttan av EU-delegationer, nationella regler, Trump-ängslighet, snusförbud och mycket mer. Fredrick kommer även att medverka i EU-debatten på Matdagen den 9 maj.

Fredrick Federley, 1:a på Centerpartiets EU-lista

Här kan du lyssna på hela intervjun med Fredrick Federley (51 min).

Fredrick Federley om…

Varför han återkandiderar

– Jag tycker det är märkligt att inte fler slåss om att få komma till EU-parlamentet. Det är ett helt otroligt uppdrag. Framför allt om man har suttit i Riksdagen innan, så ser man hur begränsat riksdagsuppdraget är i möjlighet att göra saker. Som europaparlamentariker är jag ju en blandning av minister och riksdagsledamot. En riksdagsledamot tar ju bara ställning till om man är för eller emot hela lagen eller delar av lagen. Däremot i Europaparlamentet när kommissionen har presenterat ett lagförslag, så kan du som ledamot skriva ändringar direkt i lagtexten. Det gör att det blir en detaljnivå som är mycket högre, samtidigt så ger det dig en möjlighet att skriva lagstiftning med ditt team som kan bli gällande i 28 medlemsländer, för 500 miljoner människor. Det är en otroligt organisk miljö och det tror jag att vi som svenskar har lite svårt för. Vi vill ha en tydlig ordning och agenda och det vet man inte i Europaparlamentet. Det tar lite tid att anpassa sig till, men det går att göra väldigt mycket och det är väldigt roligt.

Vad EU är för honom

– Det är trygghet, demokrati och marknad. Om jag behöver gå till läkaren så är jag inte orolig för att det inte ska finnas mediciner. Om jag köper kläder är jag inte orolig för att de innehåller massa kemikalier som är hormonstörande därför att EU reglerar det. Jag känner mig trygg och säker med den mat jag kan handla i affären. Är det någon som har fuskat med det kommer det kontrolleras inom några dagar. Det är mycket vad EU handlar om, men också grunden för svenska välfärden.

– EU gör ju det som medlemsstaterna säger att EU ska göra. Centerpartiet har ju flera gånger gått till val på att EU ska vara smalare men vassare. Då har hela tiden problemet uppstått att ordet smalare betyder att man har en storlek nu som ska bli mindre. Men ingen kan komma på vad det är som ska bort. Det finns flera tydliga saker men som är på marginalen. Jag är stark motståndare till globaliseringsfonden. Samtidigt är det felräkningspengar i hela EU:s budget. Däremot behöver man hela tiden ha en kritisk hållning till om EU i form av medlemsstaterna väljer att lyfta nya frågor. Till exempel när den sociala pelaren diskuteras tror jag att vi ska vara oerhört försiktiga med en utveckling i den riktningen. Trygghetssystemen och de ekonomiska förutsättningarna ser så oerhört olika ut i medlemsländerna, men också hur mycket skatt man betalar.

Att sitta i EU-delegationer och utskott

– Jag vill inte sitta i några delegationer, jag tycker att alla delegationer utom den till USA och någon till bör läggas ner. Det finns en utrikesministersjuka i Europaparlamentet och den bör hanteras. Där kan vi bli smalare. Jag sitter i delegationen till Panafrikanska parlamentet, de håller på att bygga upp något motsvarande Europaparlamentet och det tar sin lilla tid.

”Jag vill inte sitta i några delegationer, jag tycker att alla delegationer utom den till USA och någon till bör läggas ner. Det finns en utrikesministersjuka i Europaparlamentet och den bör hanteras.”

– Jag var med på en resa och insåg att jag gör ingen nytta här. Den här delegationen blir inte bra och det kostar helt ohemula summor pengar. Så jag har valt att lämna arbetet som vice ordförande i den delegationen. Däremot utskottsmässigt – i dag sitter jag i de tre lagtyngsta utskotten. Jag vet ännu inte om jag blir själv för Centerpartiet eller om jag får med mig någon. Lite beroende på vad som händer kommer vi att prioritera lite olika. Men de tre utskotten som vi idag täcker vill vi fortsatt täcka. Blir vi fler kan vi täcka något mer.

Nationella regler

– Jag är extremt tveksam till de nationella regelverken. I grund och botten är detta ett område där vi har haft en väl fungerande marknad, och det undermineras ju mer nationella och regionala skillnader som uppstår. Jag tror det är bra att det är så enhetligt som möjligt, även gällande märkningar. Det gör det lättare för konsumenter att göra aktiva val och lättare för de som måste märka saker.

Goldplating

– Det är ett väldigt dumt fenomen, och till och med värre än så. Man passar ju på att stoppa in mer skit när man har chansen. Det här gör alla regeringar, även alliansregeringen gjorde det. När tobaksdirektivet skulle implementeras fick man för sig att trycka in extra regler att man inte längre får ha glaskylar där konsumenter kan plocka snus, utan att det måste vara bakom disken. Min lilla Tempo hemma i Björbo går knappt runt. De jobbar häcken av sig och har låga löner, och ska nu alltså dra på sig extra kostnader för att flytta diskarna och köpa in nya kylar. Utan någon egentlig effekt. Det är också så tydligt att vi röker minst av EU-länderna, troligtvis för att vi snusar mer. Och det här var inget som EU hade sagt utan en regel som regeringen la till. Sen finns det massa andra exempel som leder till ökade kostnader för svenska verksamheter och kan ge konkurrensskiljande problem. Det måste bli ett slut med detta. Jag tror att EU måste reglera att medlemsstaterna inte får pilla in massa extra jox i förlängningen, utan det här är vad direktivet säger och det är det som ska implementeras.

EU:s snusförbud

– Det är dumt, dåligt och fyller ingen funktion. Vi kommer att agera så gott vi kan och har röstat rätt utifrån vad vi tycker. Problemet är att vi måste omförhandla vårt grundavtal med Eu. Kan man hitta en annan väg runt detta är jag beredd att pröva varenda väg.

EU:s arbete med FoU

– Till exempel slutförhandlade man häromdagen Horizon Europe – världens största forskningsprogram. Där kommer mat, klimat och hälsa att ha en större del än tidigare så det är en del. Det uppstår alltmer ett romantiserande av en gammal typ av småskaligt jordbruk. Problemet är att alla som bor i våra städer då kommer att svälta ihjäl. Det är inte rationellt i dagens samhälle.

”Det uppstår alltmer ett romantiserande av en gammal typ av småskaligt jordbruk. Problemet är att alla som bor i våra städer då kommer att svälta ihjäl. Det är inte rationellt i dagens samhälle.”

– Och det har även bidragit till en aversion mot all typ av forskning och ny teknik på matsidan. Jag tror att mycket av lösningen för både klimat och matförsörjning ligger i forskning och utveckling av nya produkter. Det pågår en hel del växtförädling och vi är ganska duktiga på det. Men de största bolagen är amerikanska. För några årtionden sen var de europeiska och det måste vi göra något åt och ta täten.

Frihandel

– Jag tycker att det är en av grundbultarna i det vi gör. Det är oerhört viktigt av flera skäl. När vi pratar marknad är det lätt att fastna i pengar och jobb, men det är inte bara det. Det är också miljö, demokrati och många andra saker som ligger i detta. Om t.ex. Sverige har upptäckt att ett visst hormonstörande ämne finns i vissa färger och vill ta bort det kan leverantörerna helt strunta i det. Men när EU säger det så plockar de bort det eftersom det är en så otroligt stor marknad. När vi nu har tagit världens största frihandelsavtal med Japan, och uppdaterat med Kanada och Mexiko så gör det att det här blocket blir mycket större. Det är därför det är ren skit att parlamentet inte var beredda att unisont backa nya samtal med USA. Tokarna i det röda laget är så fixerade vid Donald Trump att de inte ens kan tillåta att EU börjar samtala med USA.

”Det är därför det är ren skit att parlamentet inte var beredda att unisont backa nya samtal med USA. Tokarna i det röda laget är så fixerade vid Donald Trump att de inte ens kan tillåta att EU börjar samtala med USA.”

– USA är större och viktigare än Donald Trump, och problemet med honom är övergående. Får vi med USA på båten kan det leda till att vi sätter den globala standarden för allt. Vad man egentligen gör när man motverkar ett samarbete mellan USA och EU är att göra det lättare för Kina och Ryssland och det är de som konkurrerar om våra jobb och ekonomier.

Intervjun med Fredrick avslutas med analys och kommentar av Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen med över sju års erfarenhet av att jobba i Europaparlamentet. Här kan du lyssna på hela intervjun.