Produktionsledare på HKScan får Arbetsmiljöstipendiet 2016

Arbetsmiljöstipendiet delas ut vartannat år av Prevent till personer som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. I år gick priset till två personer varav produktionsledaren Christopher Malmqvist på HKScan var en av dessa. Intresset för att nominera kandidater har varit större än någonsin tidigare (omkring 80 bidrag kom in under våren). Bidragen granskas av en jury bestående av Prevents vd Maria Schönefeld, Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Christina Järnstedt på LO och Eva Karlsson Aldvin på PTK.

Motiveringen bakom tilldelandet av Arbetsmiljöstipendiet till Christopher Malmqvist lyder:

”Genom ett genomtänkt och konkret arbetsmiljöarbete fångas allt från små dagliga problem till större frågor upp. För ett gott och inspirerande exempel på hur arbetsmiljöarbete i samverkan kan integreras i företagets verksamhet får Christopher Malmqvist ett stipendium på 15 000 kronor.”

Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert/-rådgivare på Livsmedelsföretagen, kommenterar tilldelandet:

– Arbetsmiljöarbete är ett ständigt pågående arbete med att förbättra verksamheten i små steg framåt. Ett sådant arbete sker ofta inte i strålkastarljuset men är ändå minst lika viktigt för både arbetstagare och arbetsgivare. Det är därför glädjande att goda exempel rörande arbetsmiljöarbete lyfts upp och visas uppskattning i form av ett arbetsmiljöstipendium. Ännu mer glädjande är att detta stipendium i år går till HKScan som visar på bra arbetsmiljöarbete, i en bransch som överlag nu fokuserar på arbetsmiljöfrågorna.