Rytter rosar i midsommartider

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, tar en paus från sitt sedvanliga rytande och rättande för att istället hylla en viktig aktör i arbetet med att sprida kunskap om sambandet mellan mat och hälsa.

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen

Elisabet Rytter:

Ryta, rätta och recensera i all ära men nog känns det mer tillfredsställande att få rosa någon, att få dela ut ett fång med vackra blommor till den som gör något bra. Lagom till midsommar passar det ju extra bra att kunna bidra med en blomsort till de sju – eller var det nio? – som man ska lägga under kudden.

Föremålet för min uppvaktning har funnits sedan 2016, är fullspäckat av fakta och har svar på många av de frågor om sambandet mellan mat och hälsa som florerar där ute i sociala medier, i tidningar, TV och radio och vid folks middagsbord.

Det jag vill lyfta och rosa är inget mindre än kunskapsportalen nutritionsfakta.se! En portal där forskare sammanfattar och beskriver det vetenskapliga ”läget” i olika nutritionsfrågor. Här hittar man även länkar till intressanta lärorika rapporter och kan ta del av intervjuer med forskare. Och vill man hålla sig a jour med revideringen av de Nordiska Näringsrekommendationerna (min bibel!) – ja då ska man lägga in www.nutritionsfakta.se som bokmärke.

Susanne Bryngelsson, Nina Jansson och nu Cecilia Nälsén är kvinnorna bakom portalen. Tre klarsynta, vetenskapligt stringenta och mycket nutritionskunniga personer. Sådana behöver vi många av – ja flera fotbollslag faktiskt. De hjälper till att flytta den kunskap som forskningen tar fram, från akademin ut i samhället.

Nutritionsfakta.se fyller en mycket viktig samhällsfunktion – den erbjuder en portal för nutritionsforskare att nå ut med sin kunskap och underlättar för dem att uppfylla högskolans tredje uppgift; att samverka med omgivande samhälle och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta (högskolelagen kap 1, § 2).

Det är ju inte alla som ser med blida ögon på när forskare samverkan med omgivande samhälle. Om en forskare har samröre med till exempel livsmedelsbranschen tycker många att forskningsresultaten per automatik saknar trovärdighet. Givetvis ska samverkan ske på ett sätt så att inte den vetenskapliga kvalitén riskeras, men det finns robusta system riggade för att ta hand om detta; riktlinjer, uppförandekoder, avtal och granskande processer vid publicering av forskningsresultaten.

De stora globala utmaningar vi står inför kräver att vi samverkar, akademin och alla andra delar av samhället, annars kommer vi aldrig kunna hitta lösningar. Så det behövs fler sätt som gör det enkelt för forskare att samverka med omgivande samhälle, inte färre. Portalen nutritionsfakta.se är ett bra exempel.

Som avslutning vill jag betona att effekten av att lägga blommor under kudden inte är vetenskapligt bevisad – men så här i midsommartider får vi kanske utgå från beprövad erfarenhet och inte bara avfärda det som skrock? Testa och se!

Glad midsommar önskar Rytter!

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig