Seminarium: Hur ska livsmedelsindustrin minska sitt matsvinn?

Den 18 mars kommer Naturvårdsverket publicera en rapport som visar att mängden livsmedelsavfall i industrin är större än vad tidigare mätningar visat. Inför detta samlar vi branschen på ett halvdagsseminarium den 12 mars för att diskutera vad rapporten innebär och vad företag behöver för att kunna ställa om och minimera svinnet.

På seminariet kommer vi också belysa livsmedelsförluster utifrån Jordbruksverkets nya rapport och de restströmmar som inte klassas som avfall men ändå innebär förlorade affärer och resurser. 

Seminariet är gratis för Livsmedelsföretagens och SAMS medlemmar, för övriga utgår en deltagaravgift om 500 kr.

Anmäl dig via den här länken.

Innehåll 

Förmiddagen kommer att varva presentationer med mycket diskussioner. Nya rön kommer att presenteras av Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Axfoundation kommer att prata om detta som nya affärsmöjligheter. Samarbete för minskat matsvinn (SAMS) visar hur vi kan påverkar hela värdekedjor. 

Datum och tid

12 mars 2024. Frukost serveras från 8.30 och seminariet pågår 9.00-12.00. Vi avslutar med lunch.

Plats

Seminariet kommer att hållas fysiskt i centrala Stockholm. Plats och adress kommer att meddelas inom kort.

Anmälan

Anmäl dig via den här länken.

För mer information

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44