Sökes: Projektledare för att bygga upp ett nationellt kunskapscentrum för matöverkänslighet

Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen, söker en projektledare för uppbyggnad och etablering av ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matöverkänslighet. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Arbetet baseras på den strategiska innovationsagendan Bra mat för alla (PDF), en sektorsöverskridande agenda för matallergi och överkänslighet för mat (matöverkänslighet) som syftar till att öka livskvaliteten hos personer med matöverkänslighet. Du hittar ytterligare information här.

ARBETSBESKRIVNING
Vi söker en erfaren projektledare som kan leda arbetet i projektet under tre år. Inledningsvis kommer du skapa dialog och nätverk med befintliga aktörer och aktiviteter inom området, detta för att skapa bred delaktighet kring projektet. Aktörer bjuds in till samarbeten med centrumet inom områdena forskning, innovation och kunskapsöverföring.

I arbetet ingår att:
• utveckla verksamhetsplan för projektgruppen
• leda arbetet i projektgruppen i samverkan med styr-/ledningsgrupp.
• skapa en referensgrupp med representanter för huvudmålgruppen, personer med matöverkänslighet, liksom lobbyverksamhet mot politiker och andra organisationer.
• sköta budget och redovisningar till projektets finansiär Allmänna Arvsfonden.
Resor ingår i arbetet.

KRAV PÅ KOMPETENS, ERFARENHET OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning
• Kandidat-/Magister-/Masterexamen inom naturvetenskap, medicin eller samhällsvetenskap
• Kompetens och erfarenhet inom livsmedels-, allergi- eller annat relevant område för projektet och agendan Bra mat för alla. God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska
• Du ska vara utåtriktad, kunna jobba självständigt och ha förmågan att driva projektet framåt tillsammans med interna och externa samarbetspartners.

MERITERANDE
• Erfarenhet av ideell organisation, forskning, vård eller livsmedelsbranschen
• Forskarutbildning eller erfarenhet från samarbete med forskare
• Erfarenhet av kunskapsspridning och kommunikation

ÖVRIG INFORMATION
• Ansökan sänds per mail till rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se
• Ansökan ska innehålla CV och ett kort personligt brev
Ansökningar tas emot fram till 15 mars 2018
• Tillträde 1 maj 2018 eller tidigare enligt överenskommelse
• Projektanställning 100 % under tre år
• Arbetsplats Astma- och Allergiförbundet, Rosenlundsgatan 52, Stockholm
• Lön enligt överenskommelse