Finansiering klar för kunskapscentrum om matallergi

Astma- och Allergiförbundet kommer tillsammans med Livsmedelsföretagen och Karolinska Institutet att påbörja uppbyggnaden av ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matallergi och matöverkänslighet under 2018–2019. Verksamheten får titeln ”Bra mat för alla” och finansieras av Arvsfonden.

”Bra mat för alla” ska drivas som en ideell förening och syftar till att personer med matallergi ska kunna leva ett så normalt och symtomfritt liv som möjligt, utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner. Uppstartsfasen för verksamheten pågår till och med 2020.

– Vi är mycket glada för att Arvsfonden nu gör det möjligt att bilda ett centrum för matallergier. Genom att ta fram goda och bekväma ”fri-från”-livsmedel kan livsmedelsindustrin bidra till en enklare vardag för konsumenter med matallergi. Centret kommer att underlätta detta, bl a genom att främja utvecklingen och användningen av nya alternativa råvaror och ingredienser, snabba och säkra analysmetoder för kontroll av allergener i produktionen samt tröskelvärden för användning av ”spår-av-märkning”, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

”Bra mat för alla” ska samordna forskning, innovation och kunskapsöverföring inom området matallergi och matöverkänslighet. Verksamheten byggs runt ett centralt nav, som också blir en kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten, information eller råd kring födoämnesöverkänslighet.

– Många med födoämnesallergier eller annan överkänslighet för mat bär en stor rädsla för att oavsiktligt få i sig något de inte tål. Detta kan påverka vardagen avsevärt. Dessutom utgör födoämnesöverkänslighet en stor kostnad för samhället, med många akutbesök och frånvaro från skola och arbete, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

För mer information, var god kontakta:

Rikard Åsgård, projektsamordnare, Astma- och Allergiförbundet
Telefon: 08-506 28 206
E-post: rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen
Telefon: 08-762 65 06
E-post: elisabet.rytter@li.se

Läs mer om grunderna för samarbetet ”Bra mat för alla” (pdf):

http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/ftp/files/1087.pdf