Spännande möjlighet för företag att delta i forskarskola för livsmedelskedjan

Är ert företag intresserade av att delta i en utmaningsdriven forskarskola för livsmedelskedjan? Vill ni på ett förmånligt sätt knyta en doktorand till er verksamhet? Om svaret är ja så är det bara att läsa vidare och delta i det digitala informationsmötet den 12 juni.

Formas har just nu utlysningen ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet” öppen. I utlysningen har forskare och företag möjlighet att fram till den 3 september 2020 söka finansiering för att gemensamt skapa tvärvetenskapliga centrumbildningar kring områden som bidrar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

Ett viktigt krav är att centrumen bidrar till kunskaps- och kompetensutveckling och främjar en långsiktig kunskapsförsörjning​. I utlysningen ges därför möjlighet för akademin att tillsammans med näringsliv söka finansiering för forskarskolor där doktoranderna har en nära koppling och samverkan med näringslivet och där företagen går in med 15 procent medfinansiering.

Food Science Sweden (FSS) har fångat denna möjlighet och kommer att lämna in en ansökan för finansiering av en ”Utmaningsdriven forskarskola för livsmedelskedjan”. Tanken är att vidareutveckla forskarskolan LiFT till att omfatta hela livsmedelskedjan och skapa en än närmare samverkan med företagen.

Fokus på tre spännande forskningsområden

Denna forskarskola är tänkt att inkludera följande tre forskningsområden, gemensamma för livsmedelsbranschen och akademin.

  1. Det hållbara proteinskiftet
  2. Anpassad god och hälsosam mat för olika konsumentgrupper
  3. Produktion av livsmedel från nya råvaror och/eller med innovativa tekniker

Områdena är långsiktiga, utmaningsdrivna, efterfrågade av livsmedelsbranschen (inkluderas i Sweden Food Arenas innovations- och forskningsagenda) samt bygger på svenska forskningsstyrkor.

Ansökan till Formas om finansiering kommer att inkludera forskarskolans verksamhet (kurser, studierektorer, alumninätverk, kunskapsspridning mm) samt åtta doktorandprojekt.

Förmånlig möjlighet för företag

Ert företag har nu möjlighet att knyta en doktorand till er verksamheten i något av de tre ovan nämnda forskningsområdena. För det behövs att en person på ert företag blir bihandledare till doktoranden under fyra års tid och att ert totala deltagande (s k medfinansiering) i forskarskolan uppgår till omkring 100 000 – 250 000 kr per år och doktorand. Den kostnaden inkluderar nedlagd tid som bihandledare men även andra in-kindkostnader och kontantersättningar kan räknas med.

Digitalt möte för information och frågor

Fredagen den 12 juni 2020 kl 13 -14.30 arrangerar Food Science Sweden ett digitalt möte för att presentera och diskutera den Utmaningsdrivna forskarskolan för livsmedelskedjan. Här får du mer information och har möjlighet att ställa frågor och diskutera. Här presenteras även förslag på doktorandprojekt som tagits fram av lärosätena inom Food Science Sweden men ta även med era egna idéer på projekt.

Låter detta intressant? Anmäl dig till jeanette.purhagen@food.lth.se senast torsdagen den 11 juni så får du tillgång till möteslänken.

Intresserad och vill veta mer?

Tycker ni något av de tre forskningsområdena låter intressanta? Vill ni knyta en doktorand till ert företag? Har ni frågor?

I så fall kan ni kontakta Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen, på elisabet.rytter@li.se eller 070-603 32 03. Elisabet handhar Sweden Food Arenas informationsspridning för ansökan.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig