Stärk företagets konkurrenskraft genom kostnadsfri kompetensutveckling

1 mars, 6 april och 10 maj anordnar Trygghetsfonden TSL webbinarier där man berättar om projektet ”Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag”, vilka kompetensutvecklingsinsatser som finns att ansöka om, vilka som kan omfattas och om hur man enkelt ansöker om stöd.

För att stärka företag och individer inom bland annat industri, transport, livsmedel, hotell- och restaurang och handel erbjuder Trygghetsfonden TSL kostnadsfria utbildningar och valideringar. Projektet Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag ger möjligheter för alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som påverkats av pandemin. Alla anställda kan ta del av kompetensutvecklingsinsatserna.

Webbinarium om Kompetens för konkurrenskraft

Vid tre tillfällen under våren anordnar TSL ett webbinarium där man berättar om projektet ”Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag”, vilka kompetensutvecklingsinsatser som finns att ansöka om, vilka som kan omfattas och om hur man enkelt ansöker om stöd.

Datum: 1/3
Tid: 08.30-09.00
Anmälan: Webinar Registration – Zoom

Datum: 6/4
Tid: 08.30-09.00
Anmälan: Webinar Registration – Zoom

Datum: 10/5
Tid: 08.30-09.00
Anmälan: Webinar Registration – Zoom

Exempel på utbildningar/valideringar:
• Ny som ledare
• Säkra lyft
• Värt att veta om bioplaster
• Mätteknik
• Digitala möten/hybridmöten
• Industriteknik BAS
• CNC Teknik2017 Grönt certifikat
• Yrkessvenska
• Officepaketet
• Kundservice och kundbemötande
• Arbetsmiljö för alla
• Hot och våld på jobbet
• Validering kock
• Validering servering
• Från tanke till köp – den digitala kundresan
• Hygienutbildning inom lokalvård
Och många fler!

Om Kompetens för konkurrenskraft

Projektet Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag ger möjligheter för alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som påverkats av pandemin. Alla anställda kan ta del av kompetensutvecklingsinsatserna. Det är enkelt att ansöka och Trygghetsfonden TSL hjälper er gärna med ansökan.

Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medfinansiering från Europeiska Socialfonden.