Stoppa eländet: ”Elkrisen hotar stora delar av Sveriges livsmedelsproduktion”

Rekordhöga elpriser och hot om elransonering skapar oro och förtvivlan bland svenska livsmedelsproducenter. I en omfattande annonskampanj uppmanar Livsmedelsföretagen landets politiker att snabbt enas om kraftfulla åtgärder för att hjälpa företagen överleva vintern och framtidssäkra det svenska elsystemet.

Annonsen med rubriken ”Stoppa eländet” publicerades den 8 september i Sydsvenskan, Dagens Nyheter och Dagens Industri. I annonsen beskriver bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen konsekvenserna av de skenande elpriserna för livsmedelsproducenter. Som exempel tar man ett medelstort bageri som förbrukar 600 000 kWh/år. Prognosen för snittpriset på en kilowattimme i elområde 4 i vinter är för närvarande cirka 520 öre. Om bageriet ligger i södra Sverige riskerar deras årliga elkostnad att öka från 720 000 kr till 3 100 000 kr.

– Svenska livsmedelsproducenter kämpar sedan ett och halvt år tillbaka med de största kostnadsökningarna i modern tid på råvaror, drivmedel, förpackningar och transporter. För många producenter är risken stor att de skenande elpriserna blir den sista spiken. Man kommer tvingas välja mellan att stoppa produktionen, säga upp personal eller lägga ner. Nu måste politikerna förstå att läget är akut och kräver snabba insatser, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Priserna är inte det enda akuta hotet mot den svenska livsmedelsproduktionen. Den 31 augusti varnade Svenska kraftnät för att de kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter. Väldigt mycket livsmedelsproduktion pågår dygnet runt och kräver en konstant eltillförsel. Livsmedelsindustrin klassas som samhällsviktig och nu kräver Björn Hellman att industrin undantas från eventuella bortkopplingar av elen.

– Inte nog med att elen är rekorddyr, nu kan producenterna inte ens vara säkra på att de får någon el överhuvudtaget. Livsmedelsproduktion är inget man bara kan pausa och ett elavbrott på mindre än en sekund kan påverka produktionen i veckor. Myndigheterna måste få direktiv om att undanta livsmedelsindustrin från kommande elransoneringar, annars riskerar vi en kraftigt minskad produktionskapacitet. Och det är det sista vi behöver i dessa oroliga tider, säger Björn Hellman.

I annonsen skriver Livsmedelsföretagen att bristerna i det svenska elsystemet inte bara är ett hot mot livsmedelsproduktionen, men även mot Sveriges välfärd, säkerhet och framtid. Nu vill Björn Hellman se en politisk och nationell samling kring energifrågan.

– Sverige hade länge ett av världens bästa elsystem. Elen var billig, pålitlig och fossilfri. Nu har vi inte det längre. Dåliga politiska beslut under lång tid har gjort oss sårbara för utländska despoters nycker och andra externa hot och kriser. Nu mer än någonsin behöver vi en livsmedelsindustri som är både konkurrens- och motståndskraftig, och då krävs ett fungerande elsystem. Vi vill att politiker från alla partier sätter sig ner, släpper sina ideologiska käpphästar och enas om en pragmatisk och långsiktig energipolitik, säger Björn Hellman.

Bjud energiministern på fika med elprischock

För att politikerna ska få upp ögonen för konsekvenserna av elkrisen uppmanar Livsmedelsföretagen alla svenska livsmedelsproducenter att bjuda energiministern och andra beslutsfattare på ”fika med elprischock”. Livsmedelsföretagen har tagit fram en färdigskriven inbjudan där företagen kan lägga till hur mycket deras el kostade förra året och vad den beräknas kosta i år.

– Det finns nog tusen saker som känns mer angelägna än ett politikerbesök när man kämpar för fullt bara för att betala räkningarna. Men det är precis i det här läget som det är extra viktigt att politikerna får se företagens verklighet. Så duka fram fika och lägg upp elräkningen på bordet. Berätta hur det är att vara livsmedelsproducent i Sverige år 2022. Hjälp politikerna förstå vad som måste göras för att det ska finnas kvar en svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman.

Fortsatta kostnadsökningar och skenande elpriser bäddar för ännu högre matpriser

Den svåra kostnadskrisen för svenska livsmedelsproducenter är långtifrån över. Kostnaderna fortsätter brant uppåt och de redan rekordhöga elpriserna skenar samtidigt som lönsamheten störtdyker. Svenska konsumenter får stålsätta sig för ännu högre matpriser i höst och i vinter, det visar Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

För mer information

Björn Hellman

VD
Skicka e-post till Björn
08-762 65 01, 070-934 90 15