Trygghetsfonden TSL erbjuder kostnadsfri kompetensutveckling för anställda

För att stärka företag och individer inom livsmedelsbranschen erbjuder nu Trygghetsfonden TSL kostnadsfria utbildningar och valideringar till privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som påverkats av pandemin.

Projektet Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag ger kostnadsfria kompetensutvecklingsmöjligheter för alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som påverkats av pandemin. Alla anställda kan ta del av kompetensutvecklingsinsatserna.

Utbildningar är korta, mycket uppskattade och nya kunskaper har skapat resultat som syns direkt i verksamheten. Exempel på några utbildningar för er som verkar inom livsmedelsbranschen:

  • Customer Experience
  • ESA instruerad person
  • Excel – grund och fortsättningsutbildning
  • Från tanke till köp – den digitala kundresan
  • Hygienutbildning
  • Gästservice och gästbemötande
  • Automation BAS

Hela utbildningsutbudet och information om ansökan hittar ni på Trygghetsfonden TSLs webbplats.

Om Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som omfattar 2 miljoner anställda inom privat sektor och ingår i kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Vi erbjuder hjälp till den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett nytt kvalificerat jobb. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar vi arbetet under hela omställningsprocessen.

Om Kompetens för konkurrenskraft

Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medfinansiering från Europeiska socialfonden. Projektet ska bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller för kompetensutveckling. Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft. Välkommen med er ansökan fram till oktober 2022!