Utvecklingsprojekt ska stärka innovation i svensk livsmedelsproduktion

Sweden Food Arena har tilldelats anslag om 2,6 miljoner kronor från Vinnova för att göra en förstudie hur livsmedelskedjan kan stärkas med innovation samt hur svensk livsmedelsproduktion och -export kan öka om den potential som finns inom odling och förädling av svensk råvara tas bättre tillvara.

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. Nu har Sweden Food Arena tilldelats anslag om 2,6 miljoner kr för att göra en förstudie om hur livsmedelskedjan kan stärkas med innovation samt hur svensk livsmedelsproduktion och -export kan öka om den potential som finns inom odling och förädling av svensk råvara tas bättre tillvara.

Sweden Food Arena fokuserar på att utveckla en unik värdekedja, i detta fall den växtbaserade, och inkluderar alla aktörer från råvara till konsumentens tallrik. Ambitionen är att kunna erbjuda konsumenterna fler svenskproducerade livsmedel baserad på t.ex. linser, bönor eller ärtor odlade i Sverige. Det kan nås genom ökad innovation i värdekedjan samtidigt som myndigheterna får hjälp med metodutveckling där projektet kommer att ge förslag på nya verktyg och arbetssätt för att stötta utveckling och en hållbar omställning som stärker företagens konkurrenskraft.

– Konkret samarbete behövs mellan näringsliv, akademi och myndigheter för att vi ska kunna förverkliga regeringens ambition ”Att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom”.  Innovation förutsätter kunskap, samarbete men även nya verktyg, något som vi ska utveckla i projektet, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

I projektets styrgrupp deltar företag som Lantmännen, Orkla, ABB, Coop och ICA tillsammans med branschorganisationerna LRF och Livsmedelsföretagen samt universitet och institut. Projektet ska lämna slutrapport i april 2021 och där presentera förslag till metodutveckling som kan bidra till fler jobb, ökad export och nya livsmedelsinnovationer inom livsmedelssektorn.

 

 

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig