Vad handlar COP 26 om egentligen?

COP 26 är FN:s årliga klimattoppmöte som i år äger rum i Glasgow mellan den 31 oktober och den 12 november. Många av världens ledare är på plats, men vad är det som ska beslutas? Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen, reder ut.

Klimattoppmötet Cop 26 hålls i Glasgow, Skottland

Sara Sundquist:

COP står för Conference of the Parties och genomförs årligen sedan 1995 då de första klimatförhandlingarna genomfördes. Under mötets klimatförhandlingar försöker parterna bland annat komma överens om regler för hur länder ska minska sina utsläpp och hur detta arbete ska rapporteras.

På årets möte kommer diskussionerna till stor del att handla om hur ländernas klimatåtaganden, så kallade ”Nationally Determined Contributions” – NDC:er – ligger i linje med Parisavtalets mål. COP 26 är det första mötet där länderna förväntas lämna in nya eller uppdaterade åtaganden. Sveriges regering vill att deltagande länder arbetar med en gemensam femårig tidsram där nya åtaganden lämnas in vart femte år.

Handel med utsläppsminskningar

En annan viktig fråga som kommer att hanteras på COP 26 är det som kallas Parisavtalets regelbok. Parisavtalets regelbok är ett dokument som styr hur Parisavtalet ska genomföras och här har parterna fortfarande inte kommit överens om ett antal frågor, som till exempel regler för hur länder ska kunna samarbeta om handel med utsläppsminskningar. En kärnfråga här är vilket land som ska kunna tillgodogöra sig utsläppsminskningar från klimatåtgärder som ett land bekostar i andra länder, till exempel i utvecklingsländer.

Nya klimatmål från Indien och Brasilien

COP 26 mötet föregicks av ett G20-möte där det beslutades om 1,5-gradersmålet, ett nytt skogsskövlingsavtal och Indiens nya klimatmål. Detta fortsatte de första dagarna på COP 26, där världens ledare lämnade ytterligare en rad förhandlingsbesked och utspel. Vid sidan om Indiens nya utsläppsmål meddelade till exempel Brasilien ökade klimatambitioner där det nuvarande målet om att minska utsläppen med 43 procent fram till år 2030 höjdes till 50 procent.

Stoppa fossila subventioner

Inför COP 26 finns förhoppningar om att länderna ska komma överens om att på något sätt stoppa subventioner av fossil produktion. Inför mötet presenterade Internationella valutafonden en rapport som visar att under 2020 lades 6 biljoner USD – 6,8 procent av världens BNP – på subventioner av fossila bränslen. En annan förhoppning inför mötet handlar om ett stopp för finansiering av nya kolkraftverk, en fråga som ordförandelandet Storbritannien driver hårt.

Livsmedelsföretagen följer rapporteringarna från mötet och återkommer med uppdatering i kommande nyhetsbrev.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44