Välbesökt konferens om matallergi

Den 11 oktober arrangerade Swedish Nutrition Foundation, SNF, en konferens om matallergi tillsammans med projektet Bra mat för alla. De 120 deltagarna fick ta del av föredrag som behandlade matallergi ur många synvinklar, och frågorna var många och diskussionerna intensiva. Livsmedelsföretagen var givetvis på plats.

Livsmedelsföretagens Ulrika Ehrhardt, expert med mångårig erfarenhet inom livsmedelslagstiftning och allergener, presenterade branschriktlinjerna.

Konferensen inleddes med att projektledare Sofia Knáz presenterade Bra mat för alla, ett projekt där Astma & Allergiförbundet, Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen samverkar för att skapa ett tvärsektoriellt kunskapscentrum för matallergi. Bra mat för alla hade även en monter i anslutning till konferenssalen med information om projektet.

Livsmedelsföretagens Elisabet Rytter, ansvarig för forskning/innovation och nutritionsfrågor, på plats i montern.

Konferensdeltagarna fick bland annat höra Christina West, professor från Umeå universitet, berätta om forskning kring fördelarna med tidig introduktion av allergena livsmedel till små barn (4-6 mån). Anna Winberg, barnallergolog från Umeå universitetssjukhus, pratade om förekomsten av födoämnesallergi hos skolbarn och det stora gapet mellan egenrapporterad och diagnostiserad allergi, ett gap som medför onödiga samhällskostnader och kan leda till ett alltför lågt intag av viktiga näringsämnen. Dessutom skapar det oro helt i onödan. Flera föredrag handlade om de senaste studierna om olika allergier.

Barnallergolog Anna Winberg talar inför en fullsatt konferenssal.

Ulrika Ehrhardt, Livsmedelsföretagens expert på livsmedelslagstiftning, beskrev det långvariga arbete för bättre allergimärkning som livsmedelsbranschen jobbat med sen 90-talet och det samarbete som lett fram till dagens branschriktlinjer om hantering och märkning av livsmedel. Många i publiken hade frågor om spår-av-märkning.

Här kan du se hela programmet för konferensen och här kan du läsa mer om Swedish Nutrition Foundation.

Vill du veta mer om matöverkänslighet?

För dig som vill läsa och lära mer om matöverkänslighet finns Nordisk Nutritions nyligen utgivna temanummer om Matallergi. Det tar bl a upp flera av de ämnen som presenterades på konferensen. Beställ ett exemplar  genom att maila anneli.hovstadius@snf.ideon.se och gå in på Nordisk Nutritions hemsida för att se innehållet i temanumret.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning