Verktygslåda mot kränkande särbehandling

Vad är okej att säga och göra på arbetsplatsen? Vad räknas som kränkande särbehandling? Prevent har tagit fram material som ger kunskap och praktiska tips för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar. Ett av verktygen är Inkludo, ett spel som under prestigefria former skapar en seriös diskussion mellan kollegor om viktiga frågor.

Enligt Arbetsmiljöverket upplever en av tio att kränkande särbehandling från en chef eller medarbetare är orsak till deras arbetsrelaterade besvär. Undersökningar visar också att sjukfrånvaro och olust inför arbetet hänger ihop med förekomsten av kränkande särbehandling.

– Inom livsmedelsbranschen har vi mycket maskinell utrustning och ergonomiska utmaningar, vilket gör att vi ofta ställer den fysiska arbetsmiljön i centrum. Ibland tar det kanske fokuset ifrån våra förebyggande åtgärder kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men vi är alla överens om att kränkande särbehandling aldrig kan accepteras, och vi behöver tillsammans ständigt uppdatera våra kunskaper för att bli bättre på att sätta in motverkande åtgärder. Det här är en fråga som vi tar på stort allvar, och inom vår industri har vi en nolltolerans för kränkande särbehandling, säger Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.

Här nedan hittar du verktygen som Prevent har utvecklat tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK

Boken ”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling”

Boken ger kunskap och praktiska tips för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar.
prevent.se/bokhandel

Checklista

Du kan använda checklistan om kränkande särbehandling som stöd i ditt arbetsmiljöarbete. Använd checklistan som underlag för att undersöka och förbättra arbetsmiljön.
prevent.se/checklistor

Podd

Prevent har spelat in två poddavsnitt som handlar om kränkande särbehandling i podden Jobbfika. Det ena heter “Det som skaver” och handlar om hur man hanterar konflikter på jobbet. Det andra heter “Lite får man tåla” och handlar om mobbning av chefer.
prevent.se/jobbfika

Spelet Inkludo

Första steget att förebygga kränkningar på jobbet är att börja prata om hur man har det. I live-enkäten Inkludo svarar deltagarna på frågor i realtid om hur man bemöter varandra, skämtar osv. prevent.se/inkludo

Samlad information

På Prevents ämnessida Kränkande särbehandling hittar du samlad information och fakta om kränkande särbehandling.
prevent.se/mobbning

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert