Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Märkning möjliggör goda val

Tydlig och enkel märkning av livsmedel är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra medvetna val utifrån sina behov. Idag är möjligheterna att märka livsmedel med hälsosamma budskap fortfarande alltför begränsade.

Märkning som tydliggör livsmedels och näringsämnens hälsosamma egenskaper är ett viktigt verktyg i arbetet för bättre matvanor. Märkning guidar människor till mer hälsosamma val i butiken och ger företag incitament att utveckla mer hälsofrämjande produkter och se över recepten för de befintliga. Idag är möjligheterna att märka och marknadsföra livsmedel med hälsosamma budskap dock begränsade på grund av en alltför restriktiv och krånglig lagstiftning som hämmar innovation och gör att företagens bidrag till folkhälsan inte alltid syns.

Sverige behöver bli mer pådrivande för förbättrade EU-regler på området. Branschen efterlyser också en ambitiös satsning på Nyckelhålet i samarbete med övriga Norden, både för att öka antalet märkta produkter och för att höja intresset bland konsumenter.