fbpx
Hoppa till innehåll

Märkning möjliggör goda val

Tydlig och enkel märkning av livsmedel är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra medvetna val utifrån sina behov. Idag är möjligheterna att märka livsmedel med hälsosamma budskap fortfarande alltför begränsade.

Märkning som tydliggör livsmedels och näringsämnens hälsosamma egenskaper är ett viktigt verktyg i arbetet för bättre matvanor. Märkning guidar människor till mer hälsosamma val i butiken och ger företag incitament att utveckla mer hälsofrämjande produkter och se över recepten för de befintliga. Idag är möjligheterna att märka och marknadsföra livsmedel med hälsosamma budskap dock begränsade på grund av en alltför restriktiv och krånglig lagstiftning som hämmar innovation och gör att företagens bidrag till folkhälsan inte alltid syns.

Sverige behöver bli mer pådrivande för förbättrade EU-regler på området. Branschen efterlyser också en ambitiös satsning på Nyckelhålet i samarbete med övriga Norden, både för att öka antalet märkta produkter och för att höja intresset bland konsumenter.

Nyckelhålet

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol som hjälper konsumenterna att göra nyttigare val. Märkning med Nyckelhålet står för att produkten innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och mindre eller nyttigare fett i just den livsmedelsgruppen.

Handböcker om märkning

Livsmedelsföretagen har tagit fram Handboken om närings- och hälsopåstående och Märkningshandboken som syftar till att underlätta för livsmedelsproducenter att använda hälsosamma budskap och att göra det på ett ansvarsfullt, tydligt och balanserat sätt. Tydlig och enkel märkning är en viktig förutsättning för att konsumenter ska kunna göra medvetna val.

Kostrådsguiden

Ett sätt för livsmedelsindustrin att inspirera till hälsosamma matvanor är att kommunicera Livsmedelsverkets kostråd – råd som vilar på vetenskaplig grund. Det kan ske på förpackningen och i butikshyllan, i annonser, på hemsidor och i reklam. För att hjälpa företagen att använda kostråden har Livsmedelsföretagen tagit fram den webbaserade Kostrådsguiden.

Märkning som tydliggör livsmedels och näringsämnens hälsosamma egenskaper är ett viktigt verktyg i arbetet för bättre matvanor.