fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Så jobbar vi för en bättre folkhälsa

Livsmedelsföretagen har tillsammans med våra medlemmar definierat fem särskilt viktiga områden inom mat och hälsa. Tillsammans beskriver de hur livsmedelsbranschen arbetar för att främja mer hälsosamma mat- och levnadsvanor för alla.

Svenska livsmedelsföretag erbjuder ett brett sortiment av goda, nyttiga produkter som underlättar för konsumenter att göra medvetna, hälsosamma val som passar deras preferenser, livsstil och behov. Det är så vi skapar matglädje – för alla.

Hälsosamma matvanor är en av flera pusselbitar för en god folkhälsa. Andra levnadsvanor, som fysisk aktivitet och sömnvanor, samt socioekonomiska faktorer har också stor påverkan. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till långsiktig förändring.

Frivilliga åtgärder skapar ett genuint engagemang, ökar incitamenten för innovation och stärker konkurrenskraften hos den svenska livsmedelsindustrin. Det skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara, positiva effekter.

Arbetet för mer hälsosamma mat- och levnadsvanor måste vara långsiktigt och faktabaserat. Genom att utgå från vetenskap och evidens i produktutveckling och kommunikation gör vi verklig skillnad för den svenska folkhälsan.

Tydlig och enkel märkning av livsmedel är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra medvetna val utifrån sina behov. Idag är möjligheterna att märka livsmedel med hälsosamma budskap fortfarande alltför begränsade.

Koll på mat och hälsa

Elisabet Rytter är medicine doktor i nutrition och ansvarar för forskning och nutrition på Livsmedelsföretagen. Hon är sammankallande för vår Nutritionsgrupp samt vår referensgrupp för forskning och utveckling, med vilka hon driver frågor som industrins bidrag till goda matvanor och främjandet av forskning och innovation.

Vill du veta mer?
08-762 65 06

Kan allt om märkning

Ulrika Ehrhardt kan allt om livsmedelslagstiftning, märkning, allergifrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål. Genom rådgivning och utbildningar håller hon våra medlemsföretag uppdaterade med den senaste informationen på området.

Vill du veta mer?
08-762 65 05

Expert på EU-lagstiftning

95 procent av svensk livsmedelslagstiftning har sitt ursprung i EU-regler, och närmare hälften av EU:s lagar och regler rör livsmedel. Nicklas Amelin, vår expert på plats i Bryssel, bevakar allt som händer och ser till att viktiga frågor för branschen får gehör och genomslag.

Vill du veta mer?
+46-8-762 65 18

Livsmedelsföretagens Nutritionsgrupp

Redan 1999 startades Livsmedelsföretagens Nutritionsgrupp. Gruppen består av ett tjugotal representanter från branschen som alla har ett brett och djupt kunnande inom mat och hälsa. Nutritionsgruppen driver aktiviteter, identifierar strategiskt viktiga frågor och har en viktig roll som sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagens kansli.

Läs mer om Livsmedelsföretagens Nutritionsgrupp här.

Aktuellt om mat och hälsa

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.