fbpx
Hoppa till innehåll

Så jobbar vi för en bättre folkhälsa

Livsmedelsföretagen har tillsammans med våra medlemmar definierat fem särskilt viktiga områden. Tillsammans beskriver de hur den svenska livsmedelsbranschen ser på och arbetar för att främja mer hälsosamma mat- och levnadsvanor – för alla.

1

Ett brett utbud av god och hälsosam mat och dryck

Svenska livsmedelsföretag erbjuder ett brett sortiment av goda, nyttiga produkter som underlättar för konsumenter att göra medvetna, hälsosamma val som passar deras preferenser, livsstil och behov. Det är så vi skapar matglädje – för alla.
2

Tillsammans mot goda mat- och levnadsvanor

Hälsosamma matvanor är en av flera pusselbitar för en god folkhälsa. Andra levnadsvanor, som fysisk aktivitet och sömn- vanor, samt socioekonomiska faktorer har också stor påverkan. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till långsiktig förändring.
3

Frivilliga åtgärder för hållbara resultat

Frivilliga åtgärder skapar ett genuint engagemang, ökar incitamenten för innovation och stärker konkurrenskraften hos den svenska livsmedels­industrin. Det skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara, positiva effekter.
4

På en vetenskaplig grund

Arbetet för mer hälsosamma mat- och levnadsvanor måste vara långsiktigt och faktabaserat. Genom att utgå från vetenskap och evidens i produktutveckling och kommunikation gör vi verklig skillnad för den svenska folkhälsan.
5

Märkning möjliggör goda val

Tydlig och enkel märkning av livsmedel är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra medvetna val utifrån sina behov. Idag är möjligheterna att märka livsmedel med hälsosamma budskap fortfarande alltför begränsade.

Livsmedelsföretagens Nutritionsgrupp

Redan 1999 startades Livsmedelsföretagens Nutritionsgrupp. Gruppen består av ett tjugotal representanter från branschen som alla har ett brett och djupt kunnande inom mat och hälsa. Nutritionsgruppen driver aktiviteter, identifierar strategiskt viktiga frågor och har en viktig roll som sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagens kansli.

Mat och dryck för ett hälsosamt Sverige

Livsmedelsindustrin är viktig för Sverige. Våra 800 medlemsföretag sysselsätter 50 000 personer från Malmö till Kiruna, omsätter 195 miljarder kronor om året och exporterar för 60 miljarder. Maten och drycken de producerar har, tillsammans med andra levnadsvanor, en stor påverkan på människors välmående och hälsa. Därför jobbar svenska livsmedelsproducenter – alltifrån det lilla, familjeägda hantverksbageriet på hörnan till multinationella livsmedelsjättar med fabriker världen över – varje dag för att se till att maten och drycken vi konsumerar håller högsta kvalitet, smakar fantastiskt, är hållbart producerad och gör det enkelt, roligt och lustfyllt att äta och leva hälsosamt. Här presenterar vi hur vi och våra medlemmar arbetar med mat och hälsa. Vi sammanfattar våra ståndpunkter, lyfter ett antal viktiga frågor och berättar om några av alla de initiativ och aktiviteter inom mat- och hälsoområdet som industrin och företagen driver.

Koll på mat och hälsa

Elisabet Rytter är medicine doktor i nutrition och ansvarar för forskning och nutrition på Livsmedelsföretagen. Hon är sammankallande för vår Nutritionsgrupp samt vår referensgrupp för forskning och utveckling, med vilka hon driver frågor som industrins bidrag till goda matvanor och främjandet av forskning och innovation.

Vill du veta mer?
elisabet.rytter@li.se
08-762 65 06

Kan allt om märkning

Ulrika Ehrhardt kan allt om livsmedelslagstiftning, märkning, allergifrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål. Genom rådgivning och utbildningar håller hon våra medlemsföretag uppdaterade med den senaste informationen på området.

Vill du veta mer?
ulrika.ehrhardt@li.se
08-762 65 05

Expert på EU-lagstiftning

95 procent av svensk livsmedelslagstiftning har sitt ursprung i EU-regler, och närmare hälften av EU:s lagar och regler rör livsmedel. Nicklas Amelin, vår expert på plats i Bryssel, bevakar allt som händer och ser till att viktiga frågor för branschen får gehör och genomslag.

Vill du veta mer?
nicklas.amelin@li.se
08-762 65 18