fbpx
Hoppa till innehåll

På en vetenskaplig grund

Arbetet för mer hälsosamma mat- och levnadsvanor måste vara långsiktigt och faktabaserat. Genom att utgå från vetenskap och evidens i produktutveckling och kommunikation gör vi verklig skillnad för den svenska folkhälsan.

Livsmedelsverkets kostråd och de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) vilar på en gedigen vetenskaplig grund och utgör basen i livsmedelsindustrins arbete för mer hälsosamma matvanor. Genom att alltid informera utifrån ett faktabaserat perspektiv, till exempel genom att använda kunskapsportalen Nutritionsfakta.se, ökar vi kunskapen om mat och hälsa. Ett evidensbaserat arbetssätt behöver användas av alla aktörer som jobbar för en bättre folkhälsa.

För att veta var insatser främst bör sättas in och kunna mäta effekterna av dessa samt utveckla branschens och myndigheternas arbete för en bättre folkhälsa behövs fler statliga kostvaneundersökningar av hög kvalitet.