Lantmännen satsar på forskning

För Lantmännen är forskning och utveckling en viktig del i hur de arbetar med hälsa genom hela kedjan – från jord till bord. Deras forskningsstiftelse delar ut 25 miljoner kronor årligen till externa projekt. Ett prioriterat forskningsområde är hur människor kan ta till sig de positiva hälsoeffekterna av spannmål och baljväxter, vilket bland annat har resulterat i innovativa produkter som bönpasta och rågsnacks.

– Att äta mer fullkorn har visat sig vara bland det mest evidensbaserade hälsoval man kan göra. För oss innebär det att erbjuda goda fullkornsprodukter som gör de mer hälsosamma valen enkla för konsumenter. När vi lanserade Finncrisp Snacks hade vi fullkorn, fibrer och specifikt råg i åtanke och skapade ett hälsosammare alternativ för tillfällen som traditionellt har dominerats av andra snacks, säger Lovisa Martin Marais, Nutrition Manager på Lantmännen R&D.

– Vi vill nå ut till en bred målgrupp med våra hälsosamma produkter som är rika på fullkorn, fiber och protein, och då krävs innovativa och goda lösningar som passar för många tillfällen, vardag som fest. Ett sätt att nå ut är att vi använder Nyckelhålet och märker produkter med fullkornsinnehållet. Vi är också med i nätverk för akademi och industri som arbetar med kunskapshöjande aktiviteter kring fullkorn.

– Det krävs mycket kunskap och en gedigen produktutveckling för att få till hög acceptans för mer hälsosamma produkter, och det satsar vi ständigt på. Jag är stolt över att vi på Lantmännen satsar så mycket på forskning, teknik och innovation.