Prata om Alkohol lär unga säga nej till alkohol

Prata om Alkohol startades 2006 med syfte att få ungdomar att välja bort alkohol och senarelägga en eventuell alkoholdebut. Initiativet bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. När metoden utvärderades 2017 av forskare knutna till Karolinska Institutet visade resultaten att den minskar sannolikheten till riskbeteende kopplat till alkohol bland unga.

Svenska ungdomars alkoholkonsumtion har också sjunkit – 2018 var alkoholkonsumtionen bland niondeklassare 39 procent, jämfört med 69 procent år 2006. Alkoholdebuten har också skjutits fram. Idag har 14 procent av niondeklassarna testat alkohol innan 14 års ålder, jämfört med 32 procent 2006.

Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Frankrike, Finland, Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

Projektet drivs av Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.