Unilever tar globalt grepp om hälsa och välmående

Redan 2010 lanserade Unilever globalt sin hållbarhetsplan Unilever Sustainable Living Plan, där ett av huvudmålen är att hjälpa en miljard människor förbättra sin hälsa. I sitt hälsoarbete vägleds företaget av insikten att mat är både näring och njutning.

Sedan 2010 har Unilever arbetat mot tre övergripande huvudmål; att hjälpa en miljard människor att förbättra sin hälsa och välmående, att halvera miljöpåverkan av sina produkter och endast använda hållbart producerade jordbruksprodukter, samt att förbättra miljontals människors möjlighet till försörjning i takt med att företagets verksamhet växer.

När det gäller att förbättra hälsan pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla nya samt se över befintliga produkter för att optimera näringsinnehållet. Vi har också lanserat vegetariska alternativ som The Vegetarian Butcher, för att möta efterfrågan och den starka trenden att äta mer växtbaserat, säger Eva Skoog, Nutrition & Health Manager på Unilever.

En insikt som vägleder Unilever i deras hälsoarbete är att mat och livsmedel inte bara är näring utan även en källa till njutning, viktigt för både barn och vuxna.

Något vi arbetat mycket med de senaste åren är att se över innehållet i våra glassar. När vi utvecklar en ny pinn- eller strutglass får den innehålla max 250 kcal samt begränsat med socker. För de glassar som är riktade mer mot barn är vi ännu mer stränga. En sådan glass får innehålla högst 110 kcal och högst 12 g sockerarter per portion. Vi vill att barn ska kunna njuta av en glass utan att den ger för mycket energi eller socker, samtidigt som föräldrar ska kunna ge barnen glass med fortsatt gott samvete, säger Eva Skoog.