Unilever sätter knorr på maten helt utan salt

Knorr Zero Salt

Salt är en riskfaktor för ohälsa och Unilever arbetar sedan många år med att sänka salthalten i sina produkter. Företaget hade redan buljonger med låg salthalt och efter ett intensivt utvecklingsarbete kunde man nyligen lansera Knorr Zero Salt, en buljong helt utan salt.

Salt som en risk för ohälsa har kommit högre upp på agendan de senaste åren, och för knappt två år sedan fick Livsmedelsverket ett regeringsuppdrag att skapa förutsättningar för en överenskommelse med livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel

Sedan många år tillbaka har Unilever egna interna mål för att sänka salthalten i sina produkter. Det övergripande globala målet är att sänka salthalten till nivåer i sina olika livsmedelskategorier som gör det möjligt att uppnå WHOs mål om ett saltintag på högst 5 g per dag.

För några år sedan började Unilever se över sina populära buljonger. Sedan tidigare hade företaget buljonger med lägre salthalt, som utspädd enligt anvisning innehåller 0,3 g salt/100 g (att jämföras med 0,8-0,9 g/100 g i en vanlig buljong).

– Det är stor efterfrågan på de saltlåga buljongerna framför allt från våra kunder inom den offentliga sektorn, men vi har inte haft något att erbjuda våra vanliga konsumenter. Det ville vi ändra på, säger Eva Skoog, Diet & Health Manager på Unilever.

Efter ett intensivt utvecklingsarbete kunde Unilever lansera Knorr Zero Salt. Saltet har delvis ersatts av glukossirap från majs, dels av mer grönsaker, örter och kryddor. Det innebär en ökad mängd sockerarter, men ur ett hälsoperspektiv har det mindre betydelse för hälsan än den minskade mängden salt. Med Knorr Zero Salt erbjuder Unilever konsumenterna en möjlighet att laga smakrika rätter där de kan själva bestämma sältan.

– Vi har fått många positiva reaktioner från konsumenter. Med regeringsuppdraget som Livsmedelsverket fått som också innebär att öka kunskap om saltet i kosten, tror vi att ännu fler kommer att efterfråga produkter med lägre salthalt, eller helt utan salt, säger Eva Skoog.