Svensk forskning visar hur vi kan få barn att äta mer grönsaker och frukt

En ny stor vetenskaplig studie har visat hur man framgångsrikt och långsiktigt kan öka barns intag av växtbaserade livsmedel. Resultaten spås få stor inverkan på barns kostvanor och har också legat till grund för STEP – en praktisk metod som är utvecklad av Semper i syfte att tillgängliggöra forskningen för föräldrar.

I samarbete med Umeå universitet har Semper tillsammans med Region Västerbotten och Oskar stiftelsen stöttat en stor vetenskaplig studie om barns näringsintag. OTIS-studien (Optimerad tilläggskoststudie) är unik i sitt slag och går ut på att undersöka effekten av en optimerad tilläggskost baserad på det nya nordiska köket.

– Det är vår uppfattning att om man önskar se en förändring av kostmönster hos vuxna så måste man börja tidigt och spegla önskade förändringar redan i barnmaten. Genom att öka intaget av baljväxter, grönsaker och frukter, skapas förutsättningar för en mer hälsosam och hållbar kosthållning i linje med FN:s globala hållbarhetsmål för 2030, säger Catharina Tennefors, Forskning och Utvecklingsdirektör på Semper.

Så gick studien till

125 barn mellan 4–6 månader fick under 24 dagar en systematisk introduktion av sura och bittra frukter, grönsaker och bär och därefter en kost rik på frukt och grönsaker, med en lägre andel animaliskt protein. En lika stor kontrollgrupp fick nyttig traditionell barnmat. Barnen följdes upp till 18 månaders ålder och en rad faktorer undersöktes, bland annat tillväxt, kroppssammansättning, indikatorer för insulinresistens, ämnesomsättning, tarmflorans sammansättning samt viljan att prova nya hälsosamma livsmedel.

Ett mycket positivt resultat

Resultaten av studien visar att vid mätningar vid 9, 12 och 18 månader åt barnen som fick en systematisk introduktion av grönsaker och frukt signifikant mer av dessa livsmedel än barnen i kontrollgruppen.

– Eftersom senare års forskning har visat att kosten tidigt i livet även har betydelse för hälsan i vuxen ålder är det önskvärt att etablera goda kostvanor från start. Dagens kostråd till små barn grundas dock på tradition och erfarenhet medan evidensbaserad forskning i princip saknas. Med denna studie har vi bidragit med en pusselbit till hur nya riktlinjer för introduktion av grönsaker och frukt kan utformas, vilket kan bli mycket värdefullt, säger Catharina Tennefors.

STEP-metoden hjälper föräldrarna

För att underlätta för föräldrar att enklare ta till sig forskningen och implementera resultatet har Semper utvecklat en praktisk metod kallad STEP. Metoden finns tillgänglig som en app och ger föräldrar pedagogisk vägledning i hur man steg för steg kan introducera grönsaker, frukt och bär redan vid start när barnet börjar äta fastare föda. Detta görs bäst när det så kallade ”smakfönstret” är öppet, vid cirka 4–6 månaders ålder, men man kan starta ända upp till 1 år.

– Vi har samarbetat med barnläkare och nutritionskunniga i generationer för att kunna erbjuda barn den bästa maten. Vår vision är att alla barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas, genom en livslång kärlek till mat som gör gott både för hälsan och planeten. Vi är övertygade om att det är viktigt att tidigt kunna erbjuda en variation av smaker, råvaror och konsistenser som väcker barns nyfikenhet och skapar positiva upplevelser kring mat. Bättre och bättre sked för sked, säger Catharina Tennefors.

Så här fungerar Semper Step:

  • Under en 24-dagarsperiod kommer barnet att smaka på 4 grönsaker och 4 frukter/bär enligt ett särskilt schema.
  • De 24 dagarna är indelade i faser om tre dagar.
  • I varje fas spelar en grönsak eller frukt huvudrollen – en del lite surare eller bittrare – och kommer alltså att serveras tre gånger om dagen i tre dagar i rad.
  • Det innebär att varje livsmedel kommer att ha serverats totalt 9 gånger.

Appen är gratis att använda och kan laddas ner på App Store och på Google Play.