Frukost på skoltid gör skillnad

Vad händer med elevers koncentration, prestation och beteende i klassrummet om de äter frukost varje dag? För att ta reda på det serverade Arla två högstadieklasser i Botkyrka frukost i klassrummet under skoltid varje dag i tre månader våren 2018. Projektet utvärderades dels genom en Novus-undersökning och dels av forskare vid Linköpings universitet, och visade flera positiva resultat.

– Vi vet att elever, särskilt äldre, ofta väljer bort frukost i skolan om den serveras innan skolan börjar, vilket är varför vi tog in den i klassrummet under första lektionen. Det utvärderingen visade var att både koncentrationsförmågan och livskvaliteten ökade för barnen som åt frukost varje dag. Det som var häftigt var att vi även kunde se andra positiva effekter som vi inte förutspått innan, som att eleverna kom i tid i högre utsträckning och det blev lugnare i klassrummet ända fram till lunch. Dessutom upplevde både lärare och elever att kvarten då de åt frukost tillsammans på morgonen blev en stund då de kunde prata i stillsam ton med varandra eller få ro att lyssna på till exempel högläsning i engelska. Det blev en uppskattad skillnad i hur de startade dagen, säger Maja Nordström, ansvarig marknadsföring av mat till offentlig sektor och projektledare för Frukostprojektet.

– Att servera frukost i klassrummet kräver dock viss administration och logistik som kanske inte passar alla skolmiljöer. Det finns skolor som har lyckats med frukostservering under skoltid, men i skolmatsalen, och sett positiva effekter. Det viktiga är att eleverna äter frukost.

– För att fortsätta lyfta fram vikten av frukost och inspirera fler skolor till att införa detta har vi i år introducerat en ny kategori som heter ”Årets Frukostlyft” i vår tävling för mat i offentlig sektor, Arla Guldko. Utmärkelsen ska gå till en skola som har gjort den största förbättringen eller förändringen för att få fler elever att äta frukost. Vi har fått in ungefär 50 nomineringar efter att ha spridit informationen på mjölkförpackningar och har nu utsett tre finalister. På grund av den nuvarande situationen med coronapandemin har prisutdelningen flyttats fram till hösten.