Orkla FoodSolutions hjälper skolor med matpedagogik

Orkla FoodSolutions vill bidra till att öka folkhälsan och har tagit fram konceptet ”Hälsa på maten ”som hjälper skolor och förskolor att jobba pedagogiskt med mat i skolan. Och får fler barn att äta grönt.

Forskning visar att barn får både självförtroende, goda matvanor och blir nyfikna på att prova nytt om de blir inkluderade i matlagningen. Med den insikten tog Orkla FoodSolutions fram det uppskattade konceptet ”Hälsa på maten” i samarbete med folkhälsovetare, pedagoger, kostchefer och kockar. Ett av målen är att få barn att äta en blandad kost med mer grönt eftersom det är vägen till ökad folkhälsa och hållbarhet.

– Namnet ”Hälsa på maten” syftar dels på vikten av att introducera och få människor intresserade av mat redan i tidig ålder, men också för att kopplingen mellan hälsa och mat är så stark, säger Mattias Jönsson, Concept Development Manager, Orkla FoodSolutions.

Hjälpmedel för skolan

Konceptet består av pedagogiska hjälpmedel som ska få barn att komma närmre hälsosamma matvanor med smarta recept, roliga tips och spännande pedagogik – allt med Livsmedelsverkets rekommendationer som grund. Till boken finns det även material som går att använda i undervisning eller hänga i matsalen, såsom pedagogiska informationsblad

och lärorika affischer. kokbok, tips och övningar samt material till skolköket och klassrummet. Allt material är kostnadsfritt och går att ladda hem via halsapamaten.se.

– Om man är kostchef har man rekommendationer som man måste följa för att rektorn ska uppfylla sina mål. Men hur lyckas man med det? Med ”Hälsa på maten” så gör Orkla det enklare att uppnå rekommendationerna om att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg, avslutar Mattias Jönsson.

Så driver Orkla hållbara frågor

Hållbarhetsperspektivet är en del av Orkla Foods Sverige företagande och ett ansvarsfullt förhållningssätt är en förutsättning för att vara marknadsledande i dag och framåt enligt Marketing Manager Ellinor Persson på Orkla FoodSolutions. Ett av initiativen för att driva hållbara frågor är Next is Now.

– Vi på Orkla FoodSolutions, som vänder sig business to business till offentliga och privata sektorn, har skapat Next is Now som är en plattform för samverkan kring framtidens hållbara och hälsosamma mat, berättar Ellinor Persson.

Inom Next is Now tar Orkla FoodSolutions tillsammans med externa experter fram lösningar som kan bidra till en bättre värld. Hälsa på maten är ett resultat av just ett sådant samarbete. Materialet är nedladdat 3169 gånger och det har beställts 2871 böcker via halsapamaten.se. Flera skolor arbetar aktivt med Hälsa på maten samt har startat egna projekt för att involvera skolbarnen i matlagningen inspirerat av konceptet.