fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
KONJUNKTURBREV Q1 2018

Eko-trenden försvagas och alternativa försäljningskanaler allt viktigare

Svagt ökande volymer, mer export och bättre lönsamhet bidrog till att första kvartalet 2018 blev en positiv period för svenska livsmedelsproducenter. Den tidigare starka eko-trenden visar tydliga tecken på avmattning, och försäljningskanaler vid sidan av dagligvaruhandeln ökar i betydelse. Detta framgår av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2018.

Fyra gånger om året skickar vår chefekonom Carl Eckerdal ut en enkät till Livsmedelsföretagens medlemsföretag som får svara på frågor om försäljning, export, anställningsläge, råvarukostnader, lönsamhet och investeringar. I den aktuella enkäten fick företagen även frågor om försäljningskanaler, det ekologiska produktsegmentet och rekryteringsbehov.

Det här pressmeddelandet är en sammanfattning av Konjunkturbrevet för Q1 2018 som du här kan ladda ner och läsa i sin helhet.

Du kan även läsa om Konjunkturbrevet i Dagens Nyheter 12/6.

Positiv utveckling första kvartalet 2018 för svenska livsmedelsproducenter

  • Övergripande: Svag volymökning, uppåt för exporten, lönsamheten ökar
  • Alternativa försäljningskanaler växer i betydelse för producenterna
  • Ekologiska produkter tappar i tillväxtkraft
  • Stora flertalet av medlemsföretagen har svårt att rekrytera

På den svenska hemmamarknaden noteras en svag volymökning under årets inledande kvartal, trots en påskhandel som i år till stor del inföll i mars månad. Exporten uppvisade en något tydligare expansion. Den mest uppenbart positiva utvecklingen för perioden är att lönsamheten, efter fjolårets kräftgång, studsar upp en bit. Bromsade råvarukostnadsökningar och en ökad effektivisering bidrar tillsammans till den positiva utvecklingen.

Jämfört med annan tillverkningsindustri har svenska livsmedelsproducenter ett betydligt större hemmamarknadsberoende, med en förhållandevis låg exportandel för genomsnittsföretaget. Den enskilt viktigaste ”kunden” är svensk dagligvaruhandel med en marknadsandel om 58%. Under senare år har dock alternativa försäljningskanaler vuxit i betydelse (Out of home, matkassar, webbutiker etc) vilket är till gagn för konkurrensen i hela den svenska livsmedelsekonomin. Förväntningarna är dessutom att de fortsätter att växa i betydelse de kommande åren, enligt medlemsföretagen.

− Det är klart positivt för hela den svenska livsmedelsekonomin att vi får fler ”alternativa” inköpskanaler. Det sporrar både producenter och de större dagligvarujättarna att vässa sina erbjudanden och utbud. För producenterna minskar självklart sårbarheten om beroendet av ett fåtal kunder gradvis minskar, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

De ekologiska produktalternativen visar inte samma tillväxtkraft som tidigare. Kategorin har dock, efter flerårig och stark utveckling bakom sig, byggt upp en försvarlig leveransandel om 10 procent. En majoritet av företagen spår att segmentet växer något även framöver, men på beskedliga nivåer. Kategorins gulddagar i tillväxthänseende verkar med andra ord vara över för den här gången.

– Ekologiskt har haft en lång serie år av tillväxt och det är inte konstigt att trenden nu planar ut något. Utbudsbrist på ekoråvara och ett svalnande konsumentintresse för det ekologiska är två rimliga förklaringar till utvecklingen. Framöver växer nog ekosortimentet mer i linje med det ”konventionella” utbudet, säger Carl.

Dokument

Carl Eckerdal Chefekonom 08-762 61 96070-497 11 98

Carl Eckerdal är chefekonom på Livsmedelsföretagen med följande ansvarsområden: ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering. Det innebär att han bevakar och analyserar yttre och inre omvärldsfaktorer som påverkar medlemsföretagens verksamheter. Sina iakttagelser berättar han bland annat om i kvartalsvisa Konjunkturbrev och i olika sammanhang med fokus på svensk livsmedelsekonomi. Carl har en master i internationell politisk ekonomi och har under 20 års tid arbetat i olika roller med konsumtions- och konjunkturrelaterade frågor.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy