EU-LAGSTIFTNING

EU-kommissionen föregår utredning om ”dual quality” och lägger fram skarpt förslag

Frågan om ”dual quality” har varit aktuell på EU-nivå i flera år nu. Nyligen la Kommissionen oväntat fram ett nytt lagförslag som innebär ett förbud mot att sälja till synes identiska produkter med väsentliga skillnader i sammansättning på olika marknader ifall det kan anses vara vilseledande. 

Livsmedelsföretagen har framfört ett antal invändningar mot förslaget i vårt remissvar till Finansdepartementet som nu håller i arbetet med hur svenska regeringen ska ställa sig till förslaget. Synpunkterna från Livsmedelsföretagen framförs också till svenska ledamöter i Europaparlamentet.

Här kan du ladda ner och läsa Livsmedelsföretagens remissvar.

Sammanfattning från remissvaret: ”Livsmedelsföretagen menar att det hade varit mer lämpligt att först avsluta den kartläggning av frågan om påstådda dubbla kvalitetsstandarder inom EU (”dual quality”) som nu pågår, innan en ny reglering beslutas. Därtill efterlyser Livsmedelsföretagen en konsekvensutredning av förslaget i denna del.

I sak är det positivt att förslaget beaktar företagens legitima skäl att justera sammansättningen av sina produkter utifrån förutsättningarna på den lokala marknaden och att en bedömning ska ske från fall till fall. Livsmedelsföretagen menar dock att förslaget behöver förtydligas på flera punkter för att undvika divergerande och alltför långtgående tolkningar av medlemsländerna.”

Dokument

Remissvar: EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s konsumentskyddsregler – COM(2018) 185 final

EU-expert, livsmedelslagstiftning.

Nicklas arbetar med EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet och bevakar även EU-samarbete i livsmedelsfrågor där det ännu inte finns gemensam lagstiftning, t ex inom mat och hälsa. Nicklas arbetar i stor utsträckning på plats i Bryssel och där är han bl a aktiv inom vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope där han är ordförande för Food and Consumer Policy Committee. Nicklas har tidigare arbetat på regeringskansliet och på EU-kommissionen i Bryssel.

Kommentarer inaktiverade.