fbpx
Hoppa till innehåll

LIA utskottsmöte

Välkommen till LIA utskottsmöte den 23 maj! Vi bjuder in till ett digitalt möte, via Teams, om LIA som är Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. På mötet har du som medlemsföretag möjlighet att diskutera förslag på hur LIA kan förbättras samt ställa frågor och få praktisk information. Anmäl dig senast den 17 maj.

23
maj
23 maj 2023
Digitalt via Teams

Livsmedelsföretagen har återkommande utskottsmöten som syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag avseende Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA). Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag och vi har även bjudit in AFA Försäkring – Victoria Jacobsson, Kundrelation och Branschansvarig IA, samt Ulla Forsman, Utvecklingsstöd IA.

Tid: tisdag den 23 maj kl. 9.30 – 11.30

Plats: digitalt via Teams

Anmälan: görs senast 17 maj till info@li.se

Vad är IA och LIA?

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på arbetsplatsen. Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

LIA är en anpassning av IA-systemet, som riktar sig till livsmedelsbranschen. Här kan du se en kort film om hur Spendrups arbetar med LIA.

Systemet är kostnadsfritt och utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Har du frågor om LIA eller arbetsmiljö?

Vid frågor om LIA eller andra arbetsmiljöfrågor, är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.

Mer i kalendern