Video: Så jobbar Spendrups med LIA

Vill du på ett enkelt och systematiskt sätt rapportera och utreda olyckor och tillbud, göra riskbedömningar och följa upp med åtgärder? Då är svaret LIA (Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö). Se en kort film om hur Spendrups använder LIA.

Spendrups har stor nytta av LIA i arbetsmiljöarbetet

Vad är IA och LIA?

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på arbetsplatsen. Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

LIA är en anpassning av IA-system, som riktar sig enbart till Livsmedelsbranschen. LIA står för Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. LIA är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är enkelt att få en överblick över arbetsmiljöförbättringar samt att ta fram rapporter. Det finns även en APP-funktion för ökad tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om LIA

Systemet är gratis och utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Så jobbar Spendrups med LIA

Se filmen där Anders Holmgren, arbetsmiljöingenjör och Åsa Dahlberg, huvudskyddsombud på Spendrups Bryggeri i Grängesberg, berättar om sitt arbetsmiljöarbete och hur de arbetar med LIA (IA-systemet.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert