World water forum

Livsmedelsföretagens CSR- och hållbarhetsansvarige Johan Andersson Anell deltog i en panel på World water forum tillsammans med medlemmar i branschnätverket för att använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt.

– Vattenfrågan är en av de viktigaste globala hållbarhetsutmaningarna. Även om vi har en god tillgång och kvalitet på det regionala vattnet är många företag en del av en global leverantörskedja och marknad. Det arbete vi gör i nätverket är viktigt för svenska livsmedelsproducenter då det kan utmynna i ett konkret verktyg för hur man kan arbeta med frågan.