17 hoppfulla bagaraspiranter gjorde valideringsprov

Snabbspår är ett initiativ för att få nyanlända, som har kvalificerade yrkeskunskaper, att snabbare komma i arbete. Bageribranschen är en av de branscher som prövat på snabbspåret. Johan Hård af Segerstad från Tidningen Bröd var på plats när 17 bagaraspiranter skulle validera sina bagerikunskaper. 

2016 genomfördes ett pilotförsök, eller förvalidering, där nio nyanlända med bagerierfarenhet genomgick en bedömning huruvida de kunde ha förutsättningar att jobba professionellt i Sverige. Pilotförsöket gav värdefulla erfarenheter och nu var det dags att ta nästa steg. Under två tillfällen i november har ytterligare 17 nyanlända genomgått validering, och flera av dem befanns ha kunskaper som krävs för att direkt kunna börja jobba i branschen. De som inte riktigt nådde hela vägen, men är intresserade, kan via initiativet hitta vägar för att komplettera sin utbildning.

Bagaraspirant Emad Gad och Jesper Långström från Sveriges bagare & konditorer.

Emad Gad, som ursprungligen kommer från Egypten, har studerat och jobbat 10 år som bagare på Cypern. Nu har han bott i Sverige i 3,5 år. Emad var en av dem som klarade provet, som utfördes på skolverksamheten Astar i Aspudden.

− Jag vill verkligen jobba som bagare här i Sverige, och hoppas att det här kan vara en väg in i branschen, säger Emad.

Valideringstestet för bagare innehåller flera praktiska moment.

Fatemeh Lashkari från Persien, som bott i Sverige knappt 3 år, gjorde också ett försök men nådde inte hela vägen fram den här gången. Hon vill framförallt jobba som konditor.

− Fatemeh är intresserad och jag skulle rekommendera att hon repeterar sin grundutbildning, säger Jesper Långström, utbildningsansvarig vid Sveriges bagare & konditorer, SBK, som också ledde valideringen.

Arbetet med snabbspåret sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, som ansvarar för att hitta kandidater som kan vara lämpliga att pröva. Sedan kommer det till matchningen, den verkliga knäckfrågan. Alltså att hitta de företag som är villiga att i ett första steg erbjuda en praktikplats, som kanske sedan kan övergå i anställning.

− En förutsättning för att snabbspåret ska bli framgångsrikt, både för att integrera nyanlända och för att lösa branschens behov av kvalificerad arbetskraft, är att branschens företag är beredda att medverka, till exempel genom att erbjuda praktikplatser, säger Jesper Långström.

Företag som erbjuder en praktikplats får ersättning med 800 kronor per dag upp till tre veckor. Dessutom kan det vara ett sätt att klara den egna kompetensförsörjningen i företaget. Det råder stor brist på kvalificerade bagare i Sverige, och att via snabbspåret få in en ny medarbetare kan lösa många problem.

− Att som företag medverka i snabbspåret har egentligen bara fördelar, säger Jesper Långström.

Text och foto: Johan Hård af Segerstad

Detta är snabbspår

Snabbspåret är ett sätt att matcha nyanlända som har kvalificerade yrkeskunskaper med arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft. Snabbspåret är ett initiativ från regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen.

Snabbspårsprocessen har fyra steg:

  1. Snabbspåret inleds med en självskattning hos Arbetsförmedlingen som den arbetssökande gör på sitt hemspråk och som påbörjar kartläggningen av kompetensen.
  2. Matchning mot arbetsgivare.
  3. Deltagarens kunskaper bedöms på en befintlig arbetsplats, eller annan utbildningslokal av en handledare. Tolk finns vid behov. Om det är en annan utbildningslokal än på den tänkta arbetsplatsen ska det säkerställas att det finns en kunnig handledare. Detta steg görs i form av en praktik kallad yrkeskompetensbedömning (YKB) som pågår i 3 veckor. Handledararvode från Arbetsförmedlingen utgår till arbetsgivaren. En bedömning och utbildningsplan upprättas av ansvarig handledare på arbetsplatsen.
  4. Efter YKB erbjuds den arbetssökande kompletterande arbetsmarknadsutbildningar i den mån det behövs, exempelvis utbildningen Livsmedelsproduktion som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. Dessa utbildningar upphandlas av Arbetsförmedlingen och erbjuds hos arbetsgivaren som tecknar avtal med leverantören. Utbildningsprogrammets längd beror på den arbetssökandes behov av komplettering och vilka kurser som omfattas.

Är du som bageriföretagare intresserad av att delta i snabbspåret? Anmäl ditt intresse till Sveriges bagare & konditorer, SBK, via mejl: info@bageri.se eller tel. 08-762 67 90.