4 av 10 väljer ekologisk mat

Fler än 4 av 10 konsumenter säger att de så gott som alltid eller ofta väljer ekologiskt när de handlar mat. Men i valet mellan konventionellt producerade svenska livsmedel och importerade ekologiska, väljer en klar majoritet de svenska. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag

Ekoförsäljningen i Sverige har fått ett rejält uppsving det senaste året. Och det är kvinnorna och de yngre som driver utvecklingen. Bland kvinnorna och de som är yngre än 40 år är det så många som varannan som i undersökningen säger att de så gott som alltid eller ofta handlar ekologiskt.

– Ekologiskt hör till de varor där efterfrågan ökar mest hos våra producenter, och det gäller alla från stora mejerier till småbagerier, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Högre pris ses ofta som en anledning till att inte välja ekologiskt, men enligt undersökningen handlar ungefär lika många låginkomsttagare som höginkomsttagare ekologiska livsmedel.

– Efter bland annat hästköttskandalen tror jag att kunderna har blivit medvetna om att det klokaste inte alltid är att jaga den billigaste varan, säger Marie Söderqvist.

Drivkrafterna skiljer sig åt

För hälften av dem som ibland, ofta eller nästan alltid väljer att handla ekologiskt är den viktigaste anledningen att det ses som bättre för miljön och klimatet. Här skiljer det sig mellan åldergrupperna, nära två av tre personer mellan 16 och 39 år säger att miljön är viktigast, medan de som är över 65 år anger den egna hälsan som en lika viktig orsak.

Svenskt vinner över ekologiskt

I undersökningen ställdes också frågan vilket man väljer om man måste välja mellan ett ekologiskt livsmedel som är importerat till Sverige, och ett konventionellt producerat livsmedel som har svenskt ursprung (där priset är detsamma). Här väljer de allra flesta, två av tre, att köpa det svenska alternativet. De som bor på landsbygden är klart mer benägna än storstadsborna att välja svenska konventionella livsmedel framför importerade ekologiska.

Fakta om undersökningen:

Antal intervjuer: 1 005

Metod: Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval

Målgrupp: Allmänheten

Vägning: Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder

Period: 25 – 28 mars 2014