65 miljoner till forskningsprojekt

Individuellt anpassade måltidslösningar för äldre, dynamiskt hållbarhetsdatum för att minimera svinn och innovativa rågbaserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter. Om detta handlar några av de forskningsprojekt inom livsmedelsområdet som får finansiering i den avslutande omgången av programmet Tvärlivs.

Åtta projekt som sammanlagt omfattar 65 miljoner kronor har blivit beviljade stöd i denna avslutande omgång av Tvärlivs. VINNOVA och Formas står för hälften av finansieringen och livsmedelsbranschen för den andra hälften.

Många företag kommer att delta med sin tid, sitt kunnande och finansiellt bland annat Arla Foods, Lantmännen, Barilla, Ica, Pågen, Tetra Pak och Findus.

Den forskning som finansieras ska bidra till att stärka livsmedelsbranschens innovationsförmåga och till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor. Totalt har ca 170 miljoner satsats på 64 projekt inom Tvärlivs sedan 2010, inklusive de projekt som nu får finansiering.

Bakgrund:
Tvärlivs är en gemensam satsning av staten och livsmedelsbranschen under perioden 2010 – 2014 för att stödja svensk livsmedelsforskning. Bakom programmet står VINNOVA, Formas, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Stiftelsen Lantbruksforskning..

Projekt som ges finansiering

  • Aktivt åldrande – individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 11 miljoner, projektledare Karin Wendin 010-516 59 24
  • Ny svensk mat, Open Eye AB, 7,2 miljoner, projektledare Gunnar Backman, 08-410 22 100
  • Dynamiskt hållbarhetsdatum för minimerat svinn, Lunds universitet, 10 miljoner, projektledare Fredrik Nilsson 046-222 91 55
  • Ny extruderingsteknik för laminering av cerealibaserade livsmedel, SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB , 5,4 miljoner, projektledare Camilla Öhgren 010-516 66 98
  • Hållbara proteinflöden och produkter i livsmedelskedjan, SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 4,2 miljoner, projektledare Ulf Sonesson 010-516 66 17
  • RyeClaim – Innovativa rågbaserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter, Sveriges lantbruksuniversitet, 7,4 miljoner, projektledare Rikard Landberg 018-67 20 46
  • Innovativa produktionssystem för med vegetabilier på matbordet,Lunds universitet, 11,4 miljoner, projektledare Yvonne Granfelt 070-569 33 75
  • Goda och hälsosamma bake-off-surdegsbröd, bakade med innovativa tekniker,Sveriges lantbruksuniversitet, 7,9 miljoner, projektledare Maud Langton 018-671 983
   Tidigare beviljade projekt inom Tvärlivs finns publicerade på

www.tvarlivs.se/beviljade-projekt

 

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig