7 av 10 svenskar kände ingen oro för att inte kunna få tag på livsmedel under coronakrisen

Tog maten slut? Nej, långt ifrån. Trots en av de värsta kriserna i modern tid fortsatte den svenska livsmedelsindustrin att fylla butikshyllorna med mat och dryck. 22 procent av svenskarna uppger att de hamstrade, men någon långvarig livsmedelsbrist uppstod aldrig. Och en stabil majoritet, 56 procent, känner sig trygg med den svenska livsmedelsförsörjningen, visar Livsmedelsföretagens undersökning.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagens undersökning ”Livsmedel, coronakrisen och förtroendet för Sveriges försörjningsförmåga” genomfördes av Demoskop i början av juni och omfattar över 1300 intervjuer. Frågorna handlar bland annat om köpbeteende under krisen, upplevd oro kring försörjningsläget och förtroendet för olika aktörer med anknytning till livsmedelsbranschen.

− När coronapandemin slog till på allvar i mitten av mars så uppstod en viss medial hysteri kring tillgången på livsmedel. Men i verkligheten var läget aldrig värre än att enstaka livsmedel tillfälligt tog slut på grund av extremt hög efterfrågan, och även under den mest intensiva fasen av krisen fanns det gott om mat och dryck. Våra medlemsföretag utsattes för stora utmaningar men höll för trycket och levererade. Jag hoppas och tror att den här krisen gör att fler har fått upp ögonen för den svenska livsmedelsindustrins betydelse för landets försörjningsförmåga, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Här nedan följer ett urval av frågorna från undersökningen som du kan ladda ner i sin helhet här.

 

1. Har du någon gång under coronapandemin ”hamstrat” livsmedel (mat, dryck och snacks) dvs. köpt hem stora mängder för att lägga på lager?

 

Ja                22%

Nej              78%

 

 

− Givet hur livsmedelsläget ibland framställdes i media kunde man lätt få intrycket att hamstring var ett utbrett fenomen och att hyllorna gapade tomma i hela landet. Men sanningen är ju att nästan 80 procent av befolkningen inte hamstrade. Det tar vi som ett tecken på ett stort förtroende för våra företag och deras kapacitet, säger Björn Hellman.

 

2. Har du under coronapandemin köpt mer än vanligt av något av följande livsmedel?

 

Topp 5: Pasta, konserver, fryst mat, kaffe/te, ris

 

3. Har du under coronapandemin upplevt att vissa livsmedel har varit svåra att få tag på vid något tillfälle?

 

Ja                65%

Nej              33%

 

4. Vilka livsmedel har varit svåra att få tag på?

 

Topp 5: Pasta, jäst, konserver, ris, mjöl

 

5. Har du under krisens gång känt oro för att du inte kommer kunna få tag på livsmedel?

 

Mycket orolig                     1%

Något orolig                        28%

Inte alls orolig                     71%

 

− Det här är ju faktiskt glädjande siffror om man beaktar omfattningen av coronakrisen. Till viss del handlar det nog också om att svenskarna generellt har ett högt förtroende för livsmedelsindustrin. I november 2019 hade 89 procent av svenskarna mycket eller ganska stort förtroende för industrin. När vi nu ställde samma fråga i juni 2020 var motsvarande siffra 85 procent, men andelen som hade mycket stort förtroende har faktiskt ökat från 16 till 25 procent, säger Björn Hellman.

 

6. Hur trygg känner du dig med den svenska livsmedelsförsörjningen? Dvs. hur trygg känner du dig med att det kommer att finnas livsmedel i butikerna även i en omfattande och utdragen kris?

 

Mycket trygg                      22%

Ganska trygg                       34%

Vare sig trygg/otrygg        16%

Ganska otrygg                    17%

Mycket otrygg                      9%

 

 

− 56 procent, det vill säga en klar majoritet, känner sig trygga med livsmedelsförsörjningen. Det är bra, men vi vill såklart att den siffran ska bli betydligt högre. Med en större, mer flexibel och mer robust livsmedelssektor så skulle vi öka Sveriges förmåga att även i krissituationer producera livsmedel. Och genom att öka vår livsmedelsexport skulle vi i praktiken få en nationell ”överkapacitet” som i kris kan ställas om till inhemska behov. Det här jobbar vi redan hårt för idag, men jag har en förhoppning om att krisen har fått våra politiker att inse hur mycket vi som land har att tjäna på att frigöra den enorma potentialen i livsmedelsindustrin, säger Björn Hellman.

 

− Mitt viktigaste budskap till våra politiker är följande: ta inte den svenska livsmedelsindustrin för given. Vi klarade den här krisen, men det betyder inte att vi klarar nästa. Så ta nu tillfället i akt och ge svenska livsmedelsföretag bättre förutsättningar att forska, exportera, utbilda, utveckla nya produkter och konkurrera med andra ledande livsmedelsnationer. I gengäld kommer vi bidra med ännu fler miljarder till statskassan, skapa tusentals nya jobb och stärka den svenska försörjningsförmågan, säger Björn Hellman.

 

7. Hur upplever du att informationen när det gäller tillgången på livsmedel har varit från följande aktörer under coronapandemin?

 

 

Myndigheter

 

Mycket bra                          17%

Ganska bra                          22%

Varken bra/dålig                26%

Ganska dålig                        13%

Mycket dålig                       11%

 

 

Dagligvaruhandel

 

Mycket bra                          23%

Ganska bra                          34%

Varken bra/dålig                25%

Ganska dålig                          6%

Mycket dålig                         2%

 

 

Livsmedelsproducenter

 

Mycket bra                          16%

Ganska bra                          26%

Varken bra/dålig                32%

Ganska dålig                          7%

Mycket dålig                         4%

 

 

− Tidigt i krisen gick Livsmedelsföretagen ut med en helsidesannons i sju nationella dagstidningar. Vårt budskap då var att våra medlemsföretag fortsatte producera för fullt, att det fanns gott om mat och dryck och att det inte fanns någon anledning till att hamstra. Förhoppningsvis bidrog vi till att lugna de som var oroliga. Jag tolkar också svaren som att myndigheterna har en del att jobba med när det gäller informationsspridning, för det är såklart helt naturligt att många vänder sig till dem i ett krisläge, säger Björn Hellman.