Allt fler känner till ursprungsmärkningen Från Sverige

Att veta varifrån maten kommer blir allt viktigare för svenskarna. Det syns tydligt i Svenskmärknings attitydmätning som nu genomförts för tredje året i rad. Efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror är mycket stark, och de yngre konsumenterna utmärker sig genom att ha allra bäst koll på den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Mer än 8 av 10 tycker att det är viktigt att det finns svenska livsmedelsföretag i Sverige.

Foto: Från Sverige (fransverige.se)

Utdrag ur Från Sveriges pressmeddelande:

Unga har hög kännedom om märket
Hela 85 procent av den yngre gruppen mellan 20-34 år har kännedom om märket. Ser vi till samtliga tillfrågade är kännedomen även där mycket hög då 77 procent känner till märkningen.
– Det är naturligtvis glädjande att ett ungt märke, snart två år gammalt, så snabbt har etablerats och nått en hög kännedom, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

De viktigaste faktorerna 
De viktigaste faktorerna för inköp av mat och dryck är fortfarande ingredienserna, lägsta pris, råvarornas ursprung och tillverkningslandet. Över tid har prisets betydelse ökat något, och unga är mer priskänsliga än äldre. Samtidigt tycker yngre att ekologiskt, som ofta är något dyrare, är viktigt. Kvinnor anser i högre grad än män att råvarors ursprung, närodlat, ekologiskt är viktigt. Närodlat anses mer viktigt i Skåne, Halland och Blekinge jämfört med övriga regioner i Sverige.

Vill gynna svenska bönder och livsmedelsföretag
Vad ligger då bakom efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror? Det finns flera orsaker. Ett mycket starkt skäl (78 procent) är de svenska bönderna och det arbete de utför. De svenska värdena med hög djurvälfärd, korta transporter, bra förutsättningar för odling och uppfödning av djur samt strikta regler, skapar förtroende för råvarorna. 9 av 10 är positiva till mat och dryck från Sverige och nästan 6 av 10 tittar alltid efter svenskt när de handlar. Mer än 8 av 10 tycker att det är viktigt att det finns svenska livsmedelsföretag i Sverige.

Läs mer om attitydundersökningen på Från Sveriges hemsida.