Angående etylenoxid i fruktkärnmjöl

EU-ländernas livsmedelsmyndigheter har under den senaste månaden upptäckt och spårat vissa satser av fruktkärnmjöl som har visat sig vara kontaminerade med det förbjudna ämnet etylenoxid. Livsmedelsverket poängterar i ett pressmeddelande att etylenoxid inte är akut giftigt i de små mängder det är fråga om här.

EU-ländernas livsmedelsmyndigheter har under den senaste månaden upptäckt och spårat vissa satser av fruktkärnmjöl som har visat sig vara kontaminerade med det förbjudna ämnet etylenoxid. Fruktkärnmjöl är en livsmedelstillsats som används som ett stabiliserings- och förtjockningsmedel. Föroreningen har troligen uppstått som följd av bekämpningsmedelsanvändning i producentländer utanför EU.

Svenska inköpare av de berörda satserna har informerats och produkter som innehåller dessa kontaminerade satser stoppas från försäljning och återkallas, oavsett hur liten mängd kontamination det handlar om. Livsmedelsverket poängterar i ett pressmeddelande att etylenoxid inte är akut giftigt i de små mängder det är fråga om här. Som en säkerhetsåtgärd har man inom EU ändå kommit överens om att återkallelser ska ske.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80

Jeanette Fors-Andrée

Kriskommunikationsexpert