Uppstart inför avtalsrörelsen 2016

Anmäl dig till höstens arbetsgivarträffar! Vid träffarna får ni som medlemsföretag information om och möjlighet att lämna synpunkter till förbundet inför nästa års kollektivavtalsförhandlingar. Utöver kommande avtalsrörelse är huvudtemat rehabilitering. Vi kommer även ta upp aktuella arbetsrättsliga ämnen och arbetsmiljöfrågor.

Läs mer här om aktuella datum här