”Ännu roligare än vad jag förväntat mig”

Palle Borgström valdes till förbundsordförande för LRF vid riksförbundsstämman i maj 2017. Han är utbildad lantmästare och driver tillsammans med sin bror mjölkproduktion och växtodling utanför Göteborg. Palle har långvarig erfarenhet från internationell marknad och livsmedelsindustri, och han har bland mycket annat suttit i styrelsen för Arla Foods och varit ordförande för LRF Mjölk.

Palle Borgström, ordförande LRF
Palle Borgström, ordförande LRF. Foto: Anders Deros (LRF)

 

Hej Palle Borgström! Hur har dina första månader som ordförande varit? Vad har överraskat dig?

Som ny ordförande är det många människor att träffa och frågor att sätta sig in i, så den första tiden kan beskrivas som intensiv och rolig.  Även om jag har suttit med i styrelsen tidigare så är det inte förrän som ordförande jag fullt ut upplever vilken viktig roll LRF har i politiken, näringslivet och media. Jag hade höga förväntningar men kanske är den största överraskningen att det är och har varit ännu roligare än vad jag förväntat mig.

Vilka är de viktigaste frågorna som du och LRF kommer driva i höst?

Att hålla uppe trycket i arbetet med att förverkliga den nationella livsmedelsstrategin som riksdagen antagit har självklart hög prioritet. Även omställningen mot ett hållbarare samhälle och att stärka äganderätten står högt upp på agendan.

Innan du blev ordförande satt du i LRF:s styrelse i sju år. I vilken riktning vill du ta LRF i ett mer långsiktigt perspektiv?

Ett ordförandebyte ändrar inte en organisations långsiktiga mål och planer. Viktiga mål är att vi har tillväxt i de gröna näringarna och att våra medlemmar känner framtidstro och vill satsa på branschen. För att uppnå detta kommer jag att fortsätta arbeta för ökad konkurrenskraft och lönsamhet i lant- och skogsbruket, omställning till ett fossilfritt samhälle och en stärkt äganderätt.

Vilka ser du som de största hindren för den svenska livsmedelsindustrin?

Sverige har ett betydligt högre kostnadsläge än många av våra konkurrentländer. För att vara framgångsrika måste vi satsa på kvalitet och innovation. Vi har inget att hämta i att konkurrera bara med lägsta pris. Det gäller för hela livsmedelskedjan.

Vilka frågor har primärproduktionen och förädlingsledet gemensamt?

I lantbruksvärden hänger primärproduktion och förädlingen tätt ihop. Bland annat genom att en stor del av förädlingen ägs av lantbrukarna genom kooperativa företag.  Men det är också så att många av de värden som konsumenterna vill betala för är kopplade till råvarans ursprung och det sätt som vi producerar på i Sverige. Låg användning av antibiotika, klimatsmart produktion och hög djuromsorg är alla ett resultat av att lantbrukarnas arbete.

Om du fick riksdagens makt för en dag, vilka tre lagförändringar skulle du driva igenom?

Det är svårt att gå in på precisa lagar, men tre saker jag gärna skulle se:

  • att regeringen visar att de menar allvar med den nationella livsmedelsstrategin och avsätter medel i höstbudgeten.
  • ge myndigheter och Länsstyrelser ett tillväxtuppdrag. Idag styrs de av stelbenta regler och kontroller. Istället borde de ha som uppdrag att hjälpa dem som vill utveckla sin verksamhet.
  • att det blir billigare att köra på fossilfria bränslen. Vi vet att vi måste ställa om för att rädda klimatet och det som växer i skogen och på fälten är lösningen på våra utmaningar.

Du får reda på att statsministern kommer på middag. Vad bjuder du på för mat?

Det blir naturbeteskött. Ett fantastiskt gott kött som också gör gott genom att det bidrar till öppna landskap och ökad biologisk mångfald. Till det en gratäng på svenska rotfrukter och en sås med mycket grädde.