Arbetet med att ta fram EU:s nya förordning om ekologisk produktion

Den 30 januari anordnade Näringsdepartementet ett informationsmöte om arbetet med att ta fram EU:s nya förordning om ekologisk produktion. Livsmedelsföretagen var givetvis på plats.

Huvudtalare på mötet var Nicolas Verlet, enhetschef på EU-kommissionen. Verlet gick igenom tidslinjen för själva grundförordningen och arbetet framöver. Enligt Verlet är bakgrunden till uppdateringen att man i den nuvarande lagstiftningen inte förutsåg den stora utvecklingen av den ekologiska sektorn och att lagstiftningen innehåller många gråzoner och oklarheter. Dagens lagstiftning innehåller också många undantag och den följer inte Lissabon-fördraget, dvs den är inte godkänd av EU-parlamentet.

Målen med den kommande förordningen är att ge större klarhet och färre gråzoner, harmonisering av undantag, ett robust kontrollsystem och fler och bättre definitioner. Det har också varit viktigt att se till att den horisontella märkningslagstiftningen inte skall krocka med den vertikala eko-lagstiftningen. Reglerna skall ge samma förutsättningar för eko-produktion i EU och tredje land.

Vad händer nu då?

EU:s grundförordning för ekologiska produkter kommer att godkännas under våren 2018, och EU-kommissionen har tagit fram en arbetsordning för genomförande-förordningarna. Totalt rör det sig om ca 50 st delegerade akter och genomförande-förordningar som skall utformas innan januari 2021, då den nya lagstiftningen börjar gälla. Prioriteringsordningen är 1) produktionsregler 2) märkningsregler 3) kontroll 4) omfattning och 5) handel med tredje land. Under varje del jobbar man i tre steg med förtydligade av grundförordningen, tekniska diskussioner och därefter utformning av lagstiftningen. De mest relevanta delarna för svenska livsmedelsproducenter är 2) märkningsregler och 3) kontroll,  och Livsmedelsföretagen kommer att förbereda detta innan slutet av 2018.

Vill du veta mer om arbetet med den kommande EU-förordningen om ekologisk produktion? Hör i så fall av dig till vår specialist på livsmedelslagstiftning Marie Rydén.